Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia nieorganiczna w terapii i diagnostyce 0600-S1-CM-PW7c-VI
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P. Atkins, T. Overton i in., Shriver&Atkins Inorganic Chemistry, 5 wyd. Oxford University Press 2010;

2. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, „Inorganic Chemistry”, 4 wyd., Person Education Limited 2005;

3. J. R. Gispert, “Coordination Chemistry”, Wiley-VCh 2008;

4. Artykuły publikowane na łamach: Wiadomości Chemicznych, Chemii w Szkole, Journal of Chemical Education, Coordination Chemistry Reviews.

Efekty uczenia się:

1. Zna teoretyczne i praktyczne aspekty metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w analizach chemicznych i biologicznych - K_W04

2.Potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemiczne i biologiczne w oparciu o zdobytą wiedzę - K_U01

3. Potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego - K_U04

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

1. wiadomości sprawdzane w formie pisemnej (4 x max. 6 pkt.)

2. ćwiczenia – wykonanie oraz sprawozdanie (4 x max. 4 pkt.)

Zakres tematów:

1. Kwas salicylowy i acetylosalicylowy i jego kompleksy

- oznaczanie zawartości SA metodą kolorymetryczną;

- oznaczanie zawartości ASA w preparatach farmaceutycznych;

- synteza kompleksu miedzi(II) z ASA i żelaza(III) z SA, charakterystyka spektralna.

2. RFT, peroksokompleksy metali

- badanie trwałości nadtlenku wodoru;

- oznaczanie zawartości grup nadtlenowych w preparatach farmaceutycznych

- synteza i charakterystyka peroksokomplesków wanadu(V)

3. Jodek tlenek bizmutu(III)

- synteza i charakterystyka związków bizmutu(III)

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja z parami podczas wykonywania danego zadania, praca samodzielna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 12:00, sala C8_178 (PChN)
Olga Impert 6/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:15 - 16:15, sala C8_178 (PChN)
Olga Impert, Marlena Grodzicka 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)