Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody konserwacji dzieł sztuki orientu 1402-MKO-5L-SJ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Efekty uczenia się:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

- Realizacja 4 zadań w formie testu przewidzianych w trakcie kursu. Na realizację każdego zadania student ma 2 tygodnie.

- Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji (15 min. na zadany temat).

- Każde zadanie jest oceniane w skali 0-20 pkt. (łącznie do uzyskania 100 pkt.) Za tę część zaliczenie uzyskuje student, który uzyskał łącznie co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów, czyli 65 pkt.

- Zdanie kolokwium na minimalnym poziomie powyżej 50%. Kolokwium odbędzie się 10.06.2022 i będzie trwało max 1,5 godz.. Kolokwium przeprowadzone zostanie w formie pisemnej, składa się z 5 pytań. Łączna suma punktów do uzyskania to 14 pkt.. Do zaliczenia wymaganych jest uzyskanie powyżej 50%, czyli 7,5 pkt.

Skala końcowej punktacji przedstawia się następująco:

pkt. do pkt. od ocena

14 13 bdb

12,5 11,5 db +

11 10 db

9,5 8,5 dst +

8 7,5 dst

7 0 ndst

Zakres tematów:

Konwersatorium będzie realizowane w interwałach tygodniowych zgodnie z planem zajęć.

Kolejno zostaną omówione następujące tematy:

1. Wprowadzenie. Przykłady zbiorów sztuki orientalnej w Polsce.

2. Początki rękodzieła papierniczego. Porównanie europejskich i azjatyckich technik produkcji papieru. Techniki czerpania papieru w Azji. Charakterystyka papierów zabytkowych w obiektach sztuki z terenu Azji.

3. Charakterystyka papierów zabytkowych w obiektach sztuki z terenów Azji - cz.2 (Chiny, Korea).

4. Charakterystyka papierów zabytkowych w obiektach sztuki z terenów Azji - cz.3 (Tybet, Japonia).

5. Zwój w sztuce dalekiego wschodu - forma, styl, technika.

6. Obraz w formie zwoju - zniszczenia, prewencja.

7. Obraz w formie zwoju. Zagadnienia konserwatorskie.

8. Najstarsze formy książki. Część 1.

9. Formy książki Japońskiej - zagadnienia konserwatorskie. Część I.

10. Formy książki Japońskiej - zagadnienia konserwatorskie. Część II.

11. UKIYO-e obrazy płynącego świata. Część I.

12. UKIYO-e obrazy płynącego świata. Część II.

13. Thanka. Część I

14. Thanka. Część II.

15. Wachlarz - zagadnienia technologiczne i konserwatorskie.

Na ostatnich zajęciach odbędzie się zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

metody służące prezentacji treści, uzupełnione materiałami zamieszczonymi na stronie przedmiotu na platformie Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3043#section-0

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala ZKPiS-piętro-I-1
Karolina Komsta-Sławińska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)