Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura Internetu 2555-s1KUL3Z-PWNM-KI
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Algorytmiczna kultura, „Kultura Współczesna” nr 1(104)/2019.

d’Ancona, M., Postprawda, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.

Benkler, Y., Bogactwo sieci: jak produkcja społeczna zmienia rynki i sieci, WAiP, Warszawa 2008.

Castells, M., Sieci oburzenia i nadziei: ruchy społeczne w erze Internetu, PWN, Warszawa 2013.

Christiakis N.A., Fowler, J.M., W sieci: jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2011.

Deleuze, G., Postscriptum o społeczeństwach kontroli, [w:] tegoż, Negocjacje 1972-1990, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław 2007.

Deleuze, G., Guattari, F., Wprowadzenie: kłącze, [w:] tychże, Tysiąc plateau, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

Galloway, A., Język chce by go nie dostrzegać oraz Ręce ubrudzone kodem, „Kultura Popularna” nr 4(22)/2008.

Jenkins, H., Ford, S., Green, J., Rozprzestrzenialne media, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Kamińska M., Flaming i trolling - kulturotwórcza rola konfliktu we wspólnocie wirtualnej, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Kamińska, M., Stfu n00b! Język w sieci, [w:] tejże, Niecne memy. Dwanaście wykładów z kultury Internetu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2011.

Kamińska, M., „Przytul mnie i daj przemówić swym łzom”. Mobilny celebrytyzm bliskości, [w:] tejże, Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2017.

Keyes, R., Czas postprawdy, PWN, Warszawa 2017.

Lyon, D., Nadzór jako społeczna segregacja. Kody komputerowe i mobilne ciała, „Kultura Współczesna” nr 2(60)/2009.

Mayer-Schönberger, V., Cukier, K., Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. MIT Biznes, Warszawa 2014.

Slevin, J., Internet i formy związków ludzkich, [w:] [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

Tapscott, D., Williams, A.D., Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WAiP, Warszawa 2008.

Terranova, T., Wolna praca, „Kultura Popularna” nr 1(19)/2008.

Turkle, S., Samotni razem, WUJ, Kraków 2013.

Zuboff, S., Wiek kapitalizmu inwigilacji, Zysk i S-ka, Poznań 2020.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna historię i cechy charakterystyczne Internetu.

-zna najważniejsze nurty i obszary badań nad Internetem i kulturą cyfrową.

-rozumie specyfikę kulturowych badań technologii.

-rozumie znaczenie Internetu i technologii cyfrowych we współczesnym społeczeństwie.

-potrafi interpretować zjawiska kultury cyfrowej przy użyciu wybranych kategorii teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Prezentacja.

Zakres tematów:

1. Sieć: między strukturą a metaforą

2. Dane i kwantyfikacja „ja”

3. Algorytmy jako maszyny kulturowe

4. Sieć 2.0: media społecznościowe

5. Komunikacja w Internecie

6. Wiralność i memy

7. Sława w Internecie: od mikrocelebrytów do influencerów

8. Kulturowe konteksty selfie

9. Subwersja w sieci

10. Opór i władza w epoce post-prawdy

Metody dydaktyczne:

Dyskusje wokół tekstów teoretycznych.

Analiza wybranych przykładów empirycznych na podstawie materiałów audiowizualnych oraz doświadczenia własnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 304
Artur Szarecki 7/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)