Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

5.3. Chirurgia przewodu pokarmowego z elementami onkologii 1600-LekM4CUPCHIB-J
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.wl.cm.umk.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15 godzin w Klinice
Literatura:

Podstawowa:

1. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 r. lub później

2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

Uzupełniające:

4. Wallner G. Banasiewicz T. Chirurgia. TOM 1-4, PZWL Warszawa 2021

5. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

6. James Garden O., Andrew Bradbury W., Forsythe J., Parks R.

7. Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03)

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04)

W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)

U2: potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) potrafi wykonać badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę - zajęcia w CSM

we krwi; (E K_U29)

U3: potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38)

U4: stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03)

U5: wkłucie obwodowe - zajęcia w CSM

U6: potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;( F K_U06)

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W3, U1, U4

Sprawdzian praktyczny (system 0-1): W1, W2, W3, U1 – U6

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W3,

U1, U3, U4.

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1

Zakres tematów:

Chirurgia przewodu pokarmowego z elementami onkologii (karta DILO).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

- dyskusja dydaktyczna

- ćwiczenia kliniczne

- analiza przypadków

- drzewo decyzyjne

- projektowanie i analiza badań naukowych

- uczenie wspomagane komputerem

- metody eksponujące: film, pokaz

- metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Michalik 6/6 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Klaudia Juszczuk, Włodzimierz Gniłka, Krzysztof Tojek, Marcin Mrozowski, Maciej Michalik 6/6 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Włodzimierz Gniłka 6/6 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Mrozowski 7/6 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Tojek 6/6 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Michalik 6/6 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Włodzimierz Gniłka 6/6 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Michalik 6/6 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Mrozowski 5/6 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Tojek 5/6 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Michalik 6/6 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Tojek 6/6 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Michalik, Tomasz Zwoliński 7/6 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Tojek, Marcin Mrozowski, Tomasz Zwoliński 7/6 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Mrozowski 6/5 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Tojek 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)