Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chirurgii 1600-Lek3PCHIB-NJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.wl.cm.umk.pl
Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 9 godzin
Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki.

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03)

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04)

W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)

W4: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01)

W5: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33)

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)

K2:Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W5, U1

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W5,

Ocena indywidualna przez asystentów.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć z chirurgii.

Historia chirurgii

2. Aspekty prawne w chirurgii.

3. Dostęp naczyniowy i otrzewnowy

4. Badanie chorego chirurgicznego

5. Organizacja Bloku Operacyjnego. Aseptyka i antyseptyka

6. Rodzaje i leczenie ran. Gojenie się ran. Narzędzia i materiały chirurgiczne

7. Przygotowanie chorego do zabiegu

Chirurgicznego o postepowanie okołooperacyjne

8. Gospodarka wodno-elektrolitowa chorych chirurgicznych. Żywienie kliniczne w chirurgii

9. Znieczulenie i leczenie przeciwbólowe w chirurgii

10. Zakażenia szpitalne i antybiotykoterapia w oddziale chirurgicznym

11. Mała chirurgia, zakażenia ropne

12. Ostry brzuch, zapalenie otrzewnej, wstrząs septyczny

13. Zapalenie wyrostka robaczkowego

14. Niedrożność jelit

15. Krwawienie do przewodu pokarmowego z górnego odcinka

16. Przepukliny brzuszne

17. Oparzenia i odmrożenia

18. Urazy klatki piersiowej i jamy brzusznej

19. Diagnostyczna i zabiegowa endoskopia w chirurgii

20. Chirurgia laparoskopowa

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• wykłady tematyczne konwersatoryjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• analiza przypadków z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Włodzimierz Gniłka, Krzysztof Tojek, Klaudia Juszczuk, Marcin Mrozowski, Maciej Michalik 21/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)