Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Działania malarskie 1401-DziMal-1Z-sm-S2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Gage J., Kolor i znaczenie, Universitas, Kraków 2010

Gage J., Kolor i kultura, Universitas, Kraków 2009

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo literackie, Kraków, 1983

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Katedry Rysunku

Efekty uczenia się:

W_1 Zna i rozumie zasady dotyczące obszaru malarstwa w sztuce, umożliwiającej niezależność wypowiedzi artystycznej. (K_W13)

W_2 Posiada wiedzę dotyczącą portretu, martwej natury i pejzażu, potrafi wskazać ich przykłady w sztuce dawnej i współczesnej (K_W14)

U_1 Potrafi realizować własne działania malarskieoparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności. (K_U04)

U_2 Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów malarskich i artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności (K_U05)

K_1 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej i interpretować dawne dzieła za pomocą nowoczesnych mediów (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

Zaliczenie semestru polega na przeglądzie prac lub ich dokumentacji i wnikliwej ich ocenie (K_W13)

Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń, wykonane i zinterpretowane przy pomocy szerokiego spektrum środków artystycznych zgodnych z danym tematem(K_W14)

Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział (K_K03)

Kryterium ocen

Wysoki poziom techniczno-wykonawczy

Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy

Dojrzałość pracy, poziom intelektualny (K_U04, K_U05)

Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu(K_K03)

Zakres tematów:

znaczenie obrazu

wyrwane z kontekstu - motywy malarskie jako cytaty w kulturze i popkulturze

martwa natura - reinterpretacja

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja, działanie w grupie

eksponujące: pokaz, wystawa

poszukujące: ćwiczeniowa, projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 101
Aleksandra Sojak-Borodo 3/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Szosa Bydgoska 50/56)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)