Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oligofrenologopedia 2500-PO-2Z-OLIGO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bernstein T., Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym,

Łódź 1995.

2. Bobrowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy, zagadnienia

diagnozy i terapii,Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

2005.

3. Kirejczyk K. red., Upośledzenie umysłowe-Pedagogika,

Warszawa 1981

4. Kruk-Lasocka J.Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy

i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław, Dolnośląska

Szkoła Wyższa Edukacji 1999

5. Minczakiewicz E., Zaburzenia mowy u upośledzonych

umysłowo, w: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red.

T.Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993;

6. Minczakiewicz E., Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem

Downa, Kraków 2001

7. Pisula E. Autyzm u dzieci, diagnoza, klasyfikacja, etiologia,

Warszawa, 2000

8. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, W-wa

1999r.

9. Zaleski Tomasz: Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa

2002

Efekty uczenia się:

Obszar - wiedza

Student:

- definiuje pojęcia: norma intelektualna, upośledzenie umysłowe,

oligofazja itp.

- różnicuje pojęcia: upośledzenie umysłowe, a choroba psychiczna

upośledzenie umysłowe, a niedorozwój umysłowy oraz

zahamowanie, opóźnienie i regres rozwoju umysłowego

- klasyfikuje upośledzenie umysłowe i charakteryzuje poszczególne

jego stopnie ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju

mowy.

- opisuje etapy diagnozy i ogólny program terapii logopedycznej dla

dzieci o różnym poziomie rozwoju.

- charakteryzuje dysfunkcje mowy występujące w wybranych

jednostkach zaburzeń rozwojowych jak np: zespół Downa,

autyzm,mutyzm selektywny, porażenie mózgowe itp. wraz ze

specyficznymi formami terapii logopedycznej i metodami je

wspomagającymi.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- przygotowanie referatów

- kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

I Upośledzenie umysłowe

1.Pojęcie normy intelektualnej

2.Definicje upośledzenia umysłowego

3.Klasyfikacja dysfunkcji intelektualnych

4.Kryteria rozpoznawania upośledzenia umysłowego oraz

narzędzia do jego określania

5.Ogólna charakterystyka dzieci lekko, umiarkowanie,

znacznie i głęboko upośledzonych umysłowo

6.Etiologia i epidemiologia upośledzenia umysłowego

II Oligofazja – diagnoza i terapia

1.Definicja i główne cechy oligofazji

2.Modele rozwoju mowy osób upośledzonych umysłowo

3.Diagnoza logopedyczna dzieci upośledzonych umysłowo

- cechy mowy osób z upośledzeniem umysłowym w

stopniu lekkim

- przebieg badania logopedycznego dzieci upośledzonych

umysłowo w stopniu lekkim

- cechy mowy osób z upośledzeniem umysłowym w

stopniu umiarkowanym i znacznym.

- przebieg badania logopedycznego dzieci upośledzonych

umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

4. Terapia mowy dzieci upośledzonych w stopniu lekkim,

umiarkowanym i znacznym

- cele terapii logopedycznej osób upośledzonych

umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

- zalecenia dla matek i opiekunów dzieci o różnym stopniu

upośledzenia umysłowego

- etapy terapii

III Autyzm

1.Objawy autyzmu

2.Etiologia autyzmu

3.Autyzm, a upośledzenie umysłowe

4.Modele rozwoju mowy dziecka autystycznego

5.Cechy mowy dziecka autystycznego

6.Organizacja pracy rewalidacyjnej z dzieckiem

autystycznym

7.Etapy terapii i edukacji

8.Metody terapii i wspomagania rozwoju dzieckia

autystycznego

IV Zespół Downa

1.Ogólna charakterystyka dzieci z zespołem Downa

2.Etiologia

3.Zaburzenia mowy i wady wymowy

4.Metody logoterapii w zespole Downa

V Mutyzm wybiórczy (selektywny).

1.Epidemiologia

2.Problemy diagnostyczne

3.Rodzaje mutyzmu

4.Objawy towarzyszące

5.Czynniki powodujące utrzymywanie się braku mówienia

6.Terapia dzieci z mutyzmem

7.Formy pomocy dzieciom z mutyzmem selektywnym

VI Mózgowe Porażenie dziecięce (MPD)

1. Definicja MPD

2. Etiologia i epidemiologia

3. MPD, a upośledzenie umysłowe

4. Rodzaje MPD i związane z nimi objawy

5. Charakterystyczne zaburzenia mowy

6. Kształtowanie i usprawnianie mowy

VII Płodowy Zespół Alkoholowy FAS

1. Ciąża, a alkohol

2. Definicje FAS, FASD

3. Historia badań FAS

4. Epidemiologia

5. Cechy dysmorficzne w FAS

6. Zaburzenia funkcji poznawczo-intelektualnych oraz fizyczno-fizjologicznych

7. Zaburzenia mowy

8. Ogólne zasady postępowania z dzieckiem z FAS

9. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z FAS w zakresie rozwoju i doskonalenia komunikacji werbalnej

Metody dydaktyczne:

- Wykład konwersatoryjny i konwencjonalny

z użyciem programu prezentacyjnego

- Dyskusja

- Prezentacja filmów dokumentalnych poświęconym wybranym jednostkom zaburzeń rozwojowych

- Referaty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Włodzimierz Mendelewski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)