Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specjalność wybrana - Patomorfologia 1600-Lek6SP28-J
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E: „Patomorfologia kliniczna”, PZWL, Warszawa 1996

2. Stevens A, Lowe J: „Patologia”, Wydawnictwo CZLEJ, Lublin 2005

3. Zabel M: „Immunocytochemia” PWN, Warszawa 1999

4. Zawistowski S: „Technika histopatologiczna” PZWL, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

1. Bibbo M, Wilbur DC: Comprehensive cytopathology. Saunders Elsevier 2008

2. F.L.Carson, Ch. Hladik: HISTOTECHNOLOGY 3rd edition, ASCP 2009

3. „Robbins Patologia” Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005

4. Słomski R: Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008

5. Stachura J, Domagała W: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1-2), PAU, Kraków 2009

6. Wieczorek M: Histopatologia ogólna i podstawy cytodiagnostyki. Śląska Akademia Medyczna 2006

Efekty uczenia się:

W1: Zna zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów (C K_W23).

W2: Zna nazewnictwo patomorfologiczne (C K_W25).

W3: Zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek (C K_W26).

W4: Określa przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów (C K_W27).

W5: Zna definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu, oraz niewydolności wielonarządowej (C K_W28).

W6: Zna etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych (C K_W29).

W7: Zna zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach (C K_W30).

W8: Opisuje konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów (C K_W31).

U1: Powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych i badań obrazowych (C K_U11).

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się (K_K01).

K2: Potrafi nawiązać głęboki i pełen szacunku kontakt z pacjentem(K_K03).

K3: Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia (K_K07).

K4: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).

K5: Przestrzega tajemnicy lekarskiej o wszelkich praw pacjenta (K_K06).

K6: Kieruje się dobrem chorego stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04).

K7: Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – W1 – W10; U1 – U6;

Ćwiczenia laboratoryjne i mikroskopowe: W1 – W10; U1 – U6; K1 – K3

Prezentacje – U1 – U6; K1 – K3

Aktywność - K1 – K3

Zakres tematów:

1. Rola badań histopatologicznych w odniesieniu do terapii pacjenta

2. Zastosowanie badań dodatkowych w patomorfologii

3. Zasady formułowania rozpoznań patomorfologicznych

Metody dydaktyczne:

Wykład: Metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład konwersatoryjny, wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmy szkoleniowe, drzewa decyzyjne w programowaniu projektów naukowych

Ćwiczenia: Metody dydaktyczne poszukujące – ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, laboratoryjna, obserwacji, okrągłego stołu, studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Skoczylas-Makowska, Ewa Domanowska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Magda Zwolińska, Kacper Naglik 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)