Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 2751-SM-S2-2-PGUE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zawidzka-Łojek A. , R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2012.

2. Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011, wyd.I.

3. A. Cuyvers, Free Movement of Persons in the EU

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/58827/Free_Movement_of_Persons_in_the_EU.pdf?sequence=1

Literatura uzupełniająca:

1. M. Bidziński, D. Jagiełło (red.), Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane, Warszawa 2016.

2. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom I, Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

W1: ma wiedzę o podstawowych regulacjach prawnych Unii Europejskiej dotyczących swobód rynku wewnętrznego oraz wybranych polityk sektorowych (polityki konkurencji, wspólnej polityki handlowej, polityki gospodarczej i pieniężnej)

W2: zna najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa gospodarczego UE

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (opisowy lub test) - W1 i W2

Zakres tematów:

1. Pojęcie i zasady prawa gospodarczego Unii Europejskiej.

2. Swoboda przepływu towarów: unia celna

3. Swoboda przepływu towarów: zakaz ograniczeń ilościowych i środków o równoważnym skutku

4. Wyjątki od swobody przepływu towarów - klauzule derogacyjne oraz wymogi imperatywne

5. Swoboda przepływu pracowników - podstawa prawna, zakres podmiotowy i przedmiotowy, relacje z pozostałymi swobodami

6. Wyjątki od swobody przepływu pracowników - klauzule derogacyjne oraz wymogi imperatywne

7. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (swoboda przedsiębiorczości)

8. Swoboda świadczenia usług

9. Swoboda przepływu kapitału

10-11. Polityka gospodarcza i pieniężna

12-14. Prawo konkurencji UE - zakaz praktyk ograniczających konkurencję, kontrola koncentracji przedsiębiorstw, regulacje dotyczące pomocy publicznej

15. Wspólna polityka handlowa

Metody dydaktyczne:

wykład organizacyjno-informacyjny oraz problemowy (z postawieniem podstawowych tez i elementami dyskusji)

prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 145
Justyna Maliszewska-Nienartowicz 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)