Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Instytucje i prawo UE 2751-SM-S1-1-IPUE
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Efekty uczenia się:

W1: charakteryzuje w sposób ogólny Unię Europejską, wskazując na jej osobowość prawną, strukturę oraz wartości - K_W08

W2: zna instytucje UE, sposoby ich wyłaniania oraz skład - K_W08

W3: dysponuje wiedzą na temat aktów prawnych, trybu stanowienia prawa i zasad prawnych Unii Europejskiej - K_W08

Metody i kryteria oceniania:

1. egzamin pisemny (test) - W1, W2 i W3

Zakres tematów:

I. Ogólna charakterystyka UE

II System instytucjonalny UE (7 wykładów)

1. Pojęcie i zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej

2. Rada Europejska

3. Parlament Europejski

4. Rada UE

5. Komisja Europejska

6. Trybunał Sprawiedliwości UE

7. Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank Centralny

III System prawny UE (7 wykładów)

1. Pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE

2. Zasady prawa UE: lojalnej oraz wzmocnionej współpracy

3. Zasady regulujące podział i wykonywanie kompetencji przez UE: zasada przyznania, pomocniczości oraz proporcjonalności

4-5. Źródła prawa UE (prawo pierwotne, prawo wtórne, umowy międzynarodowe)

6. Tworzenie prawa pierwotnego UE (zawieranie i dokonywanie zmian w traktatach założycielskich, zawieranie traktatów akcesyjnych) oraz prawa wtórnego (zwykła i specjalna procedura prawodawcza)

7. Prawo unijne a prawo państw członkowskich: zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutku

Metody dydaktyczne:

wykład organizacyjno-informacyjny oraz problemowy (z postawieniem podstawowych tez i elementami dyskusji)

prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 032
Justyna Maliszewska-Nienartowicz 39/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)