Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki militarne 2751-BN-S1-3-MSM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

C. von Clausewitz, O wojnie, Warszawa 2022

H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Poznań 2008

R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005

J. Merasheimer, Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020

R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Student nabywa szczegółową wiedzę na temat pojęć wojna i konflikt zbrojny, typologii wojen, źródeł wojen, najważniejszych historycznie koncepcji zapobiegania wojnom, prawa do wojny i prawa w czasie wojny.

Student potrafi analizować i interpretować zagadnienia militarne, polityczne, gospodarcze i społeczne, student rozumie związki między nimi.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk ze wspomnianych dziedzin.

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Studenci otrzymują trzy pytania problemowe, wybierają jedno z nich i piszą pracę na papierze kancelaryjnym o objętości od dwóch do czterech pełnych stron. Czas trwania egzaminu: dwie godziny zegarowe.

Zakres tematów:

1. Wojna a konflikt zbrojny

2-3 Typologia wojen

4-5 Źródła wojen

6-7 Wojny przednowoczesne i wojny nowoczesne

8 Wojny i kształtowanie się nowoczesnych państw

9 Wojny początku XXI wieku

10-12 Najważniejsze koncepcje zapobiegania wojnom: starożytny Rzym, średniowiecze i wspólnota chrześcijańska, czasy nowożytne - równowaga sił, "wieczny pokój", klasyczny liberalizm. Marksizm. Systemy bezpieczeństwa zbiorowego, koncepcja wzajemnego zagwarantowanego zniszczenia, "koniec historii" F. Fukuyamy, "zderzenie cywilizacji" S. Huntingtona.

13. Prawo do wojny - rozwój historyczny i najważniejsze zasady

14-15 Prawo w czasie wojny - rozwój historyczny i najważniejsze zasady

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem problemowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 031
Paweł Hanczewski 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)