Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki militarne 2751-BN-S1-3-MSM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010

H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

L. Kościuk (red.), Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego, 2001-2005, Warszawa 2002

M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Poznań 2008

R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005

J. Merasheimer, Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020

R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010

Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, red. J. Baylis et al., Kraków 2009

L. Wyszczekalski, Historia myśli wojskowej, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Student nabywa szczegółową wiedzę na temat potencjału militarnego najpotężniejszych państw w skali świata i poszczególnych kontynentów, student uzyskuje wiedze na temat metod określania potencjału militarnego państw.

Student potrafi analizować i interpretować zagadnienia militarne, polityczne, gospodarcze i społeczne, student rozumie związki między nimi.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk ze wspomnianych dziedzin.

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność na dwóch zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji.

3. Test w formie pisemnej.

Zakres tematów:

Potencjał militarny a wydatki na siły zbrojne wielkość terytorium i populacji,gospodarka, geopolityka i środowisko geograficzne, państwo i społeczeństwo, strategia narodowa, nauka i sztuka wojenna.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z wykładem problemowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 031
Paweł Hanczewski 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)