Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo międzynarodowe 2751-BW-S1-2-BM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, red. E. Cziomer, Kraków 2016.

**

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006.

Białoskórski R., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010.

Buzan B., Waever O., Regions and powers: the structure of international security, Cambridge 2006.

Chojnowski L., Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty instytucjonalne i organizacyjne, Słupsk 2017.

Kuźniar R, Balcerowicz B., Bieńczyk-Missala A. i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Łońska E., Globalne zmiany klimatu a bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia, red. K. Załęski, P. Polko, M. Bracio, Dąbrowa Górnicza 2018, s. 117-126.

Mościcka D. M., Terroryzm jako globalne zagrożenie XXI wieku : wybrane zagadnienia, [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : ujęcie interdyscyplinarne. T. 2, red. M. Chełminiak, K. Sygidus, P. Kolmann, Olsztyn, Kętrzyn 2017, s. 73-79.

Malley R., 10 conficts to watch in 2019, 28.10.2019, https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2019.

Nye J. S., Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Stewart P., Weak links: fragile states, global threats, and international security, Oxford, New York 2011.

Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, red. B. Panek, R. Stawicki, Warszawa 2018.

Terroryzm: globalne wyzwanie, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2012.

Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe: wymiar militarny, Warszawa 2012.

Council on Foreign Relations, Global Conflict Tracker, https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker?category=us.

Efekty uczenia się:

K_W08 - posiada podstawową wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa międzynarodowego i istotnych dla jego zapewnienia organizacji międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na moodlu składający się z dwóch części: test (20 pytań - 20 punktów) oraz opis wydarzenia międzynarodowego za pomocą pojęć i kategorii przedstawionych na wykładach (10 punktów; 5 kategorii do użycia, każde poprawne użycie i opis 2 pkt).

Test składa się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. W pytaniach wielokrotnych punkty ujemne (by nie zaznaczać wszystkich odpowiedzi). Brak możliwości cofania pytań.

Procenty Liczba punktów OCENA

51-61% 16-18 3

62-71% 19-21 3+

72-81% 22-24 4

82-91% 25-27 4+

92-100% 28-30 5

Osoby aktywne na wykładach ocena lub pół oceny wyżej.

Zakres tematów:

ASPEKTY TEORETYCZNE – BEZPIECZEŃSTWO w teoriach SM

• Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. Postzimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego

• Podejścia do bezpieczeństwa – realizm

• Podejście do bezpieczeństwa - liberalizm

• Konstruktywizm

• Krytyczne studia nad bezpieczeństwem

WYZWANIA/ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

• Przyczyny wojen i konflikty zbrojne

• Broń masowego rażenia i środki jej przenoszenia

• Terroryzm międzynarodowy

• Problem niestabilności i upadłości państw

• Migracje

• Międzynarodowe problemy gospodarcze i społeczne

INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Potęgi, państwa i aktorzy niepaństwowych

• Międzynarodowe organizacje ds. bezpieczeństwa

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny oraz udział studentów w formie dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 310
Karolina Gawron-Tabor 66/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)