Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie zagrożeń 2751-BW-S2-2-OI-PZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Czaputowicz J., System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, Warszawa 1998.

Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2002.

Dziekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H., Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa 2009.

Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski XXI wieku, Warszawa 2006.

Uzupełniająca:

Bezpieczeństwo imprez masowych, red. E. Ura, S. Pieprzny,

Rzeszów 2012.

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, red. A. Lewkowicz, T. Majer,

Olsztyn 2012.

Grzywna Z., Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP, Bezpieczeństwo, „Teoria i praktyka", 2013, nr 4.

Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 2003.

Jasiński J., Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego, Warszawa 1980.

Szeremietiew R., Strategia narodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2000.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002,

Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli, Warszawa 2005.

Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, red. R. Jakubczak, B. Wiśniewski, Szczytno 2016.

Efekty uczenia się:

W1: K_W10 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat występujących w różnych środowiskach społecznych i służbach mundurowych zagrożeń

dla bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_W10

U1: K_U04 - Potrafi prognozować i modelować złożone procesy wpływające na stan bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ich praktyczne skutki i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego będące wynikiem procesów i zjawisk społecznych przy pomocy zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych podczas badania bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_U04.

K1: K_K05 - Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych programów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zwłaszcza dotyczących

przeciwdziałania przestępczości. - S2A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst- 11-12 pkt (51-60%)

dst plus- 13-14 pkt (61-70%)

db- 15-16 pkt (71-80%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

Zakres tematów:

Źródła współczesnych zagrożeń.

Rodzaje i typologia zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Zagrożenia nowego typu. Terroryzm i cyberterroryzm.

Ocena ryzyka i prognozowanie w zarządzaniu kryzysowym.

Prognozowanie w administracji publicznej, służbach specjalnych, Straży Granicznej, Służbie Więziennej.

Prognozowanie w Policji i kryminologii.

Ryzyka i prognozowanie podczas imprez masowych i wydarzeń publicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, pogadanka, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 031
Jakub Kufel 8/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)