Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia myśli politycznej 2751-PL-S1-1-HMP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S.Filipowicz, M. Tański, Historia idei politycznych. Wybór źródeł., Wybor źródeł , Warszawa 2010, t.1

S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2008

Efekty uczenia się:

- umiejetność identyfikacji koncepcji poszczególnych myślicieli

- znajomość róznychy klasyfikacji typologii myśli politycznej

- umijętność krytycznej analizy koncepcji

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać sie będą:

- wynik kolokwium

- aktywnosć na zajęciach

- ocena za pracę pisemną zawierajaca analizę koncepcji wybarnego myśliciela lub nurtu(kierunku)

Zakres tematów:

1. Myśl polityczna, filozfia polityki, doktryna polityczna- próba delimitacji pojęć

2. Interpretacja myśli sofistów

3. Koncepcje Platona

4. Analiza fragmentów Etyki nikomachejskiej Arystotelesa

5. Myśl polityczna czasów hellenistycznych

6. Analiza koncepcji Cycerona

7. Grecka i rzymska koncepcja stosunków międzynarodowych

8-9.Analiza fragmentów Księcia i Rozważań o pierwszym dzisięcioksiegu Rzymu Tytusa Liwiusza

10-11. Analiza koncepcji polskich myślicieli politycznych XV-XVIII wieku

12-13. Analiza koncepcji Jhona Locke;a

14. Myśl polityczna Oswiecenia

15. Podsumowanie zajeć

Metody dydaktyczne:

Interpretacja tekstów źrólowych

elementy wykładu

elementy pracy pod kierunkiem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 147
Grzegorz Radomski 11/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)