Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pierwsza pomoc i system ratownictwa 0600-PS-BHP-PPiSR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Buchfelder M., Buchfelder A., Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL Warszawa, aktualne wydanie.

Gacek W., Kompedium pierwszej pomocy, CIOP, Warszawa, 2002r.

PRRKO, Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków, 2005r.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę w zakresie:

- podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia ewakuacji w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków w środowisku zawodowym i pozazawodowym.

- prawnych aspektów wykonywania czynności przedmedycznych

- zasad postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia

- organizacji systemu ratownictwa w zakładzie pracy

- różnorodności wypadków powodowanych specyfiką środowiska zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: EK_W05, EK_W06, EK_U02, EK_U05

Zaliczenie b/oceny

Zakres tematów:

Ćwiczenia: metody ćwiczeniowo-praktyczne i eksponujące m.in.: pokaz, wystawa, drama, symulacyjna:

• zaburzenia przytomności, omdlenia,

• zaburzenia oddychania,

• nagłe zatrzymanie krążenia

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa

• zawał m. sercowego,

• krwotok,

• pozycja boczna bezpieczna

• zranienia (m. in. ciała obce w ranie),

• padaczka

• urazy czaszkowe, kręgosłupa

• złamania kości i uszkodzenia stawów,

• urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej

• oparzenia termiczne,

• hipotermia, hypertermia

• udar cieplny

• porażenie prądem elektrycznym,

• zatrucia

• ukąszenia, użądlenia

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: metody ćwiczeniowo-praktyczne i eksponujące m.in.: pokaz, wystawa, drama, symulacyjne

ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomów, sprzętu ratowniczego, materiałów opatrunkowych;

gra dydaktyczna - organizacja akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy na miejscu pozorowanego wypadku zbiorowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Waldemar Ciechanowski 7/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Waldemar Ciechanowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)