Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury polskiej – konwersatorium: literatura XX wieku 2500-JPJ2P-2-HLXXK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (fragmenty):

1. Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.

2. Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.

3. Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989, wyd. II rozszerzone, Wrocław 1999.

4. Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi – wzorce – style, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca (fragmenty):

1. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2, pod red. A. Hutnikiewicza i A. Lama, Warszawa 2000.

2. Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1992.

3. Marta Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989.

4. P. Czapliński i in., Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia – dyskusje - bilanse, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zakres tematów:

W czasie wykładu jego uczestnicy zapoznają się i poddadzą procesowi analizy:

- teksty wybranych twórców z okresu XX-lecia międzywojennego (Skamander, Awangarda krakowska, futuryści, Żagary),

- teksty wybranych twórców z okresu II wojny światowej (literatura łagrowa i lagrowa, literatura okupacyjna),

- teksty wybranych twórców z okresu 1945-1989 z literatury krajowej (m.in. Szymborska, Herbert),

- teksty wybranych twórców z okresu 1945-1989 z literatury emigracyjnej (m.in. Miłosz, Gombrowicz, Themerson),

- teksty wybranych twórców z okresu po 1989 roku.

Metody dydaktyczne:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Moczkodan 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)