Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie fluoroforów 0600-S2-O-PF
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podstawy fizykochemii barwników, Jadwiga Gronowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997.

2. Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym, A. Kaczmarek-Kędziera, M. Ziegler-Borowska, D. Kędziera, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

3. Chemia fizyczna, P. W. Atkins, J. De Paula, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 – lub Atkins' Physical Chemistry, P. W. Atkins, J. De Paula, ‎ Oxford University Press 2018.

4. Molekularna mechanika kwantowa, P. W. Atkins, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974 – lub Molecular quantum mechanics, P. W. Atkins, ‎ Oxford University Press 2010.

5. Chemia organiczna, J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers , WNT Warszawa 2016 – lub Organic Chemistry, J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, ‎ Oxford University Press 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Chromic Phenomena: Technological Applications of Colour Chemistry, P. Bamfield, M. G. Hutchings, RSC Publishing Cambridge 2010.

2. C. Adamo, D. Jacquemin, The calculations of excited-state properties with Time-Dependent Density Functional Theory, Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 845. DOI: 10.1039/c2cs35394f

3. C. Azarias, Š. Budzák, A. D. Laurent, G. Ulrich, D. Jacquemin, Tuning ESIPT fluorophores into dual emitters, Chem. Sci., 2016, 7, 3763. DOI: 10.1039/c5sc04826e

Efekty uczenia się:

W1: ma pogłębioną wiedzę z dziedziny spektroskopii molekularnej i chemii obliczeniowej pod kątem jej wykorzystania w celu projektowania nowych materiałów fotoczułych – K_W01,K_W02

W2: zna podstawy metod obliczeniowych chemii kwantowej dedykowanych opisowi stanów wzbudzonych cząsteczek i umie stosować wybrane narzędzia teoretyczne do projektowania i wyjaśniania wyników eksperymentalnych – K_W08

U1: potrafi, używając metod teoretycznych, wyznaczać właściwości fotofizyczne cząsteczek oraz badać ścieżki reakcji chemicznych w stanie wzbudzonym, umie świadomie wybrać optymalną metodę; potrafi samodzielnie przeprowadzić obliczenia, użyć ich do analizy danych eksperymentalnych i w sposób krytyczny ocenić wyniki - K_U10

U2: potrafi wyszukać samodzielnie informacje dotyczące badanych związków w czasopismach oraz bazach danych, sformułować problem badawczy, znaleźć jego rozwiązanie oraz opracować raport z wyników uzyskanych obliczeń – K_U08

K1: potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K2: potrafi współdziałać w zespole (przyjmując w nim różne role) i kreatywnie rozwiązywać problemy dotyczące obliczeń kwantowochemicznych i projektowania fluoroforów - K_K02

K3: ma świadomość możliwości znaczenia dla gospodarki projektowania nowoczesnych materiałów fotoczułych, potrafi poszukiwać rozwiązań umożliwiających optymalizację tego procesu -K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Raporty z wykonanych projektów badawczych - W1, W2, U1, U2, K1, K2, K3

Referat - W1, W2, U1, U2, K1, K2, K3

Zakres tematów:

Pracownia komputerowa:

Badanie struktury układu w stanie podstawowym i stanach wzbudzonych

Badanie zmian rozkładu gęstości elektronowej pod wpływem wzbudzenia

Modelowanie cząsteczek wykazujących duże przesunięcie Stokesa

Modelowanie ścieżek reakcji przeniesienia protonu w stanie podstawowym i stanie wzbudzonym

Modelowanie układów wykazujących wysokie prawdopodobieństwo przejścia do stanu trypletowego

Metody dydaktyczne:

yskusja, metoda projektu, referat, seminarium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:30 - 12:45, sala S244 (Budynek B)
Anna Kaczmarek-Kędziera, Dariusz Kędziera 10/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 15:30, sala S244 (Budynek B)
Dariusz Kędziera, Anna Kaczmarek-Kędziera 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)