Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia bioorganiczna 0600-S2-ChK-ChBO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Literatura:

1. A. Kołodziejczyk, Związki naturalne, Wyd. 2, PWN 2004.

2. J. McMurry, Chemia Organiczna T. 4 i 5, Wyd. 3, PWN, Warszawa, 2007/2010.

3. I. Vogel, Preparatyka organiczna, wyd. 3, Warszawa, WNT, 2006.

4. R. Kasprzykowska, A. S. Kołodziejczyk, K. Stachowiak, E. Jankowska, Preparatyka i analiza związków naturalnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

W1: ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii,

W2: posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków organicznych i biologicznie czynnych,

U1: wykorzystuje rozszerzoną wiedzę z podstawowych działów chemii i stosuje ją w zakresie chemii kosmetycznej,

U3: wyszukuje informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim; przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych,

U4: potrafi wyszukać w literaturze sposoby syntezy, badania składu oraz właściwości związków organicznych i naturalnych,

K1: rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej,

K3: ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – warunkiem zaliczenia egzaminu jest:

1) zaliczenie wszystkich składowych bloku;

2) uzyskanie min 50 % punktów z egzaminu pisemnego.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Zakres tematów:

Wykład: (7 x 2 godz., 1 x 1 godz.)

1. Cukry: podział, struktury, właściwości i reakcje monosacharydów.

2. Disacharydy – przykłady i struktury, deoksycukry, oligosacharydy. Polisacharydy, budowa, właściwości i modyfikacje skrobi i celulozy.

3. Terpeny – podział, przykłady, reguła izoprenowa, biosynteza monoterpenów i przegrupowanie Wagnera-Meerweina, kauczuk naturalny, gutaperka, synteza poliizoprenu.

4. Kwasy tłuszczowe, biosynteza, tłuszcze, oleje i woski.

5. Steroidy – budowa, podział, biosynteza cholesterolu i jego właściwości, witamina D3, hormony płciowe i kwasy żółciowe.

6. Alkaloidy, podział, budowa i właściwości, metody syntezy związków heterocyklicznych: piroli, pirydyn, chinolin, izochinolin, indoli.

7. Aminokwasy – budowa, właściwości i metody syntezy. Wiązanie peptydowe, synteza peptydów, grupy zabezpieczające aminokwasy, odczynniki kondensujące.

8. Synteza peptydów metodą Merrifielda. Oligopeptydy i białka – przykłady, struktury i właściwości.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:15 - 13:45, sala S142
Marek Krzemiński 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)