Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria obwodów 0800-TEOBW
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria Obwodów,Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.

J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom 2 i 3 (WNT, Warszawa 1993).

A. Hildebrandt, H. Sołtysik, A. Zieliński, Teoria obwodów w zadaniach (WNT, Warszawa 1974).

Efekty uczenia się:

U1 - potrafi integrować uzyskane informacje uzyskane z różnych źródeł oraz dokonywać ich interpretacji w celu rozwiązywania podstawowych problemów teorii obwodówK_U01,

U2 - potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy układów elektrycznych i elektronicznych K_U07.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę ćwiczeń składa się:

1 - ocena z 1 i 2 kolokwium

2- ocena za aktywność na ćwiczeniach.

Kryteria oceny kolokwium:

ndst - <50%

dst- 50% ÷ 60%

dst plus- 60% ÷ 70%

db- 70% ÷ 80%

db plus- 80% ÷ 90%

bdb- > 90%

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia stosowane w teorii obwodów.

2. Liniowe obwody prądu stałego.

3. Dzielnik napięcia i prądu.

4. Transformacja rzeczywistych źródeł prądowych i napięciowych.

5. Rozwiązywanie liniowych obwodów prądu stałego: zastosowanie praw Kirchhoffa, metoda prądów obwodowych, metoda potencjałów

węzłowych, metoda grafów sieci.

6. Macierzowa postać praw Kirchhoffa.

7. Pojęcie transmitancji.

8. Twierdzenie Thevenina i Nortona.

9. Zasada superpozycji.

10. Twierdzenia o przyrostach.

11. Elementy reaktancyjne.

12. Sieci liniowe o pobudzeniach harmonicznych.

13. Twierdzenie o wartości skutecznej.

14. Metoda prądów i napięć symbolicznych.

15. Wskazy zespolone, impedancja.

16. Addytywność mocy chwilowych.

17. Dopasowanie ze względu na moc czynną.

18. Moc przy wymuszeniach okresowych.

19. Metoda szeregów Fouriera.

20. Moc zespolona.

21. Stany nieustalone w obwodach o pobudzeniach: stałych, harmonicznych, odkształconych.

22. Prawo komutacji.

23. Rozwiązywanie obwodów metodą równań różniczkowych.

24. Zastosowanie transformacji Laplace'a do analizy obwodów: postać transformatorowa obwodu, obliczanie transformaty odwrotnej

napięcia i prądu.

25. Zastosowanie funkcji Diraca do obliczenia transmitancji.

26. Twierdzenie Borela i zastosowanie splotu w analizie obwodów.

27. Obwody magnetyczne i ich obliczanie

28. Prąd trójfazowy

29. Wirujące pole magnetyczne

Metody dydaktyczne:

Poszukująca - Ćwiczenia tablicowe - rozwiązywanie zadań z teorii obwodów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 14:00 - 16:00, sala 29
Monika Stanke 15/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 14:00, sala 29
Monika Stanke 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)