Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sądowe stosowanie prawa 1351-SSP-BTP5SJ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kelsen, H. (2014). Czysta teoria prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Klich–Rump, J. (1977). Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Leszczyński, L. (2004). Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków: Zakamycze.

Matczak, M. (2007). Summa Iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: Scholar.

Morawski, L. (2003). Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm

martwy. Ius et Lex 1, 321–345.

Efekty uczenia się:

- pogłębiona wiedza o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących sądami różnych instancji w systemie prawnym civil law K_W03

- pogłębiona wiedza o specyfice różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych wypracowywanych w orzecznictwie sądowym K_W04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie referatu zaprezentowanego podczas zajęć. Referat obejmuje wybrany i uzgodniony z prowadzącym problem nawiązujący do obszaru zainteresowań studenta w którym zaakcetowane zostaną wątki sądowego stosowania prawa, rozwju linii orzeczniczej, precedensów fakktycznych lub innych pokrewnych kwestii.

Zakres tematów:

- gwarancje niezależności sędziowskiej

- teoria krytyczna a stosowanie prawa

- udział orzekania sądowego dla ważności wyborów

- środki zabezpieczające

- prawo do sądu

- progresywne zmiany w prawie związane z aktywnością sądów

- sądownictwo w II RP

- sądy wobec dylematów sumienia

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:00, sala 102
Karol Dobrzeniecki 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)