Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Publiczne prawo konkurencji 1300-PUBL-PR-N2
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

-

Efekty uczenia się:

jak w informacjach podstawowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

test na Moodle - 8 pytań jednokrotnego wyboru

Kryteria oceniania:

niedostateczny-0-3 pkt (0 do <50%)

dostateczny- 4 pkt (50%)

dostateczny plus- 5 pkt (62,5%)

dobry - 6 pkt (75%)

dobry plus- 7 pkt (87,5%)

bardzo dobry- 8 pkt (100%)

Zakres tematów:

1) Powstanie publicznego prawa konkurencji, miejsce publicznego prawa konkurencji w systemie prawa, rozwój prawa antymonopolowego w Polsce, 2 h

2) pojęcie przedsiębiorcy i rynku właściwego jako kluczowe dla stosowania prawa antymonopolowego, metody wyznaczania rynku właściwego, 4h

3) porozumienia ograniczające konkurencję i zakaz ich zawierania, podziały porozumień, rodzaje prorozumień, polityka łagodzenia kar za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję, tzw. najcięższe ograniczenia konkurencji, wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurnencję, wyłączenia indywidulane i grupowe, 6h

4)pojęcie pozycji dominującej, kryteria wyznaczania pozycji dominującej, pojęcie praktyk wykluczających i jego znaczenie dla oceny zachowania rynkowego przedsiębiorcy, zakaz nadużycia pozycji dominującej, rodzaje praktyk stanowiących nadużycie, relacja między praktykami nazwanymi a klauzulą generalną, pojęcia: cen drapieżnych, naruszeń pierwszej i drugiej linii, obiektywnego uzasadnienia. 4h

5) podstawowe zasady postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, 1h

6) pojęcie koncentracji, obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, decyzje w sprawach koncentracji przedsiębiorców, 4h

7) organizacja i zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, 2h

8) pojęcie zbiorowych interesów konsumentów, rodzaje praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3h

Metody dydaktyczne:

wykład prowadzony metodą tradycyjną uzupełniony o prezentacje multimedialne. studia przypadków przedstawiane przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:25, (budynek nieznany), (sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, Wydział Prawa i Administracji, sala Audytorium_D
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:55, (budynek nieznany), (sala nieznana)
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:55, Wydział Prawa i Administracji, sala Audytorium_D
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Bartosz Rakoczy 22/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)