Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne 1351-PMP-3SJ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (wchodząca w zakres kolokwium):

- treści przekazywane na ćwiczeniach przez prowadzącego

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 (oraz nowsze wydania). - rozdział Organy Państwa w stosunkach międzynarodowych oraz rozdział prawo konfliktów zbrojnych

- inne materiały wskazane podczas zajęć przez prowadzącego

- wskazane konwencje i inne akty prawne.

Literatura uzupełniająca:

1. Julian Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne (Lexis Nexis lub Wolters Kluwer)

2. R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia jest a) obecność na zajęciach b) otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium.

2. W przypadku nieobecności należy a) usprawiedliwić nieobecność b) odrobić nieobecność

3. W celu odrobienia nieobecności należy skontaktować się z prowadzącym, przeczytać wskazany artykuł oraz na dyżurze odpowiedzieć na pyt. dot. wskazanego artykułu.

4. Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach oznacza brak zaliczenia ćwiczeń. Zasada ta nie dotyczy studentów z IOS po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

5. Nie można chodzić na nie swoje grupy. Prowadzący nie przepisuje studentów pomiędzy grupami, student o stosowne zmiany w przypadku kolizji powinien wnioskować do Prodziekana ds. studenckich.

6. Zaliczenie na ocenę odbywa się w formie kolokwium (test jednokrotnego wyboru + pytania półotwarte) na przedostatnich zajęciach w styczniu 2023.

7. Ocena końcowa z zajęć uwzględnia ocenę uzyskaną na kolokwium oraz aktywność studenta.

8. Prowadzący bierze pod uwagę aktywność studenta, w szczególności: aktywność podczas zajęć, bardzo dobre przygotowanie do zajęć czy przygotowanie referatu na wskazany temat.

9. Prowadzący bierze pod uwagę brak przygotowania studenta do zajęć. Student jest nieprzygotowany do zajęć jeśli nie zapoznał się ze wskazanym przez prowadzącego materiałem.

10. Po spełnieniu kumulatywnie dwóch warunków zaliczenia ćwiczeń (obecności na zajęciach oraz otrzymania pozytywnej oceny z kolokwium) prowadzący wprowadza oceny do systemu USOS niezwłocznie po ostatnich zajęciach w styczniu 2023.

11. Z pisemnego kolokwium otrzymać będzie można 25 pkt:

0-13 – ndst.

14-16 – 3.0

17-19 – 3.5

20-21 – 4.0

22-23 – 4.5

24-25 – 5.0

Zakres tematów:

1. Prawo dyplomatyczne oraz konsularne

2. Prawo konfliktów zbrojnych (humanitarne)

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- przygotowanie przez studentów poszczególnych zagadnień i ich prezentacja

- dyskusja na wybrany temat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:00 - 9:45, sala 96
Maciej Żenkiewicz 17/27 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:00 - 10:45, sala 96
Maciej Żenkiewicz 26/27 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:00 - 11:45, sala 96
Maciej Żenkiewicz 25/27 szczegóły
4 każda środa, 10:00 - 10:45, sala 102
Maciej Żenkiewicz 27/27 szczegóły
5 każda środa, 11:00 - 11:45, sala 102
Maciej Żenkiewicz 22/27 szczegóły
6 każda środa, 12:00 - 12:45, sala 102
Maciej Żenkiewicz 24/27 szczegóły
7 każda środa, 13:00 - 13:45, sala 102
Maciej Żenkiewicz 25/27 szczegóły
8 każda środa, 14:00 - 14:45, sala 102
Maciej Żenkiewicz 8/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)