Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Niemcy współczesne - państwo i społeczeństwo 1300-OG-NW-PS-FS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

MATERIAŁY NA PLATFORMIE MOODLE

dostępne dla wszystkich uczestników wykładu po zalogowaniu przy pomocy podanego przez wykładowcę hasła:

1. Do tematu 1: skany 4 fragmentów książki D. Janickiej, Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989), Toruń 2009 (roz.2-5).

2. Do tematu 2: skany 1 fragmentu książki D. Janickiej, Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989), Toruń 2009 (roz.6).

3. Do tematu 3: skany 1 fragmentu książki D. Janickiej, Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989), Toruń 2009 (roz.10, podroz.1).

4. Do tematu 4: skany źródeł internetowych zaczerpniętych głównie z portalu: www.dw.com/pl

Efekty uczenia się:

Patrz opis ogólny przedmiotu, niezależny od cyklu nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę – W1, W2, U1, U2, K1

Kryteria oceniania:

końcowy test złożony z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego o charakterze opisowym. Za każde pytanie testowe można uzyskać 0 lub 1 pkt. Za pytanie otwarte można uzyskać od 0 do 3 pkt. Maksymalnie zdobyć można 13 pkt.

Dla otrzymania oceny dostatecznej należy uzyskać 6-7 pkt; dla oceny dostatecznej plus – 8 pkt.; dla oceny dobrej – 9 pkt.; dla oceny dobrej plus – 10 pkt.; dla oceny bardzo dobrej – co najmniej 11 pkt.

Odpowiedzi na pytania zawarte w teście wyboru weryfikują osiągnięcie efektów W1 i W2.

Odpowiedź na pytanie otwarte weryfikuje osiągnięcie efektów U1, U2, K1.

Zakres tematów:

1. Zarys dziejów Niemiec w XX w. (4 h)

2. Położenie geograficzne oraz potencjał ludnościowy i gospodarczy Niemiec (3 h).

3. Wybory parlamentarne, funkcjonowanie Parlamentu Federalnego, Rządu Federalnego, Kanclerz Federalnej, Prezydenta Federalnego, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (6 h).

4. Niemiecka scena polityczna oraz główne postaci życia politycznego (6 h).

5. Wybrane problemy społeczne, w tym kwestie mniejszości narodowych i zagadnienia ich integracji (7 h).

6. Potencjał Niemiec na arenie międzynarodowej i stosunki polsko-niemieckie(2 h).

7. Berlin jako ośrodek władzy politycznej oraz centrum gospodarki, nauki, kultury i turystyki (2 h).

Zajęcia realizowane w formie e-learningu:

1. Od Adenauera do Kohla – wybrane zagadnienia z dziejów społecznych i politycznych Niemiec (4 h).

2. Geneza i charakter niemieckiej konstytucji (2 h).

3. Ukształtowanie się niemieckiej sceny politycznej w XX w. (2 h).

4. Stosunki polsko-niemieckie w XX i na przełomie XX/XXI w. (2 h).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny), połączony z bogato ilustrowaną prezentacją multimedialną oraz elementami konwersacji.

Obok wykładu - opowiadanie on-line w formie tekstów umieszczonych na platformie Moodle, przewidzianych do indywidualnej lektury studenta, a ponadto pokaz w postaci prezentacji umieszczonych na platformie Moodle, jak też quizy do rozwiązania, umieszczone na Moodlach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 10:30, sala 102
Danuta Janicka 16/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)