Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emisja głosu 2401-D-S1-1-EG
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Styczek Irena. Logopedia. Warszawa 1980

• Tarasiewicz Bogumiła. Mówię i śpiewam świadomie. Kraków 2003

• Toczyska Bogumiła. Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk 2000

• Red. Barbara Werner. Głos i jego zaburzenia. Wrocław 2004

• Red. Mariola Śliwińska-Kowalska. Głos narzędziem pracy. Łódź 1999

• Weller Stella. Oddech, który leczy. Gdańsk 2004

• Lewis David. Spokojny oddech. Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- definiuje emisję głosu i jej rodzaje

- opisuje mechanizm powstawania mowy

- klasyfikuje typy oddychania

- opisuje podstawowe zasady prawidłowej emisji głosu takie jak: używanie właściwej średnicy głosu i miękkiego nastawienia głosu, kierowanie głosu na maskę itd.

- charakteryzuje choroby aparatu głosowego związane z wadliwą emisją i przedstawia sposoby ich zapobiegania

- opisuje najważniejsze zasady higieny pracy głosem

Umiejętności

Student:

- demonstruje prawidłowy sposób oddychania (oddech przeponowy)

- właściwie operuje oddechem spoczynkowym i dynamicznym

- używa miękkiego nastawienia głosu

- kieruje głos na maskę

- posługuje się właściwą dla siebie średnicą głosu

- mówi w sposób ciekawy i urozmaicony poprzez umiejętne

stosowanie elementów prozodycznych

- nawiązuje i podtrzymuje kontakt wzrokowy ze słuchaczami oraz używa

adekwatnej mowy ciała celem wzmocnienia skuteczności przekazu

Metody i kryteria oceniania:

1. Frekwencja ( dopuszczalna 1 nieobecność).

2. Bieżąca ocena aktywności

3. Końcowe teoretyczno-praktyczne kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

• Przedmiot emisji głosu – zagadnienia wstępne. Budowa i czynności aparatów mowy.

•Typy oddychania i jego zaburzenia. Ćwiczenia oddechu przeponowego ze szczególnym uwzględnieniem toru brzuszno-dolnożebrowego.

• Ćwiczenia oddechowe na tekście, różnicowanie siły wydechu i dynamiki głosu.

• Ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i wydłużania fazy

wydechowej na tekście.

• Ćwiczenia na szepcie.

• Ćwiczenia prawidłowej realizacji samogłosek nosowych

• Ćwiczenia głosowe: ustalenie średnicy głosu, wyrabianie miękkiego

ataku, pobudzanie rezonatorów, modulowanie wysokości głosu,

akcentowanie.

• Zaburzenia głosowe i choroby narządu fonacyjnego. Higiena pracy

głosem.

Metody dydaktyczne:

1. Ćwiczenia praktyczne - indywidualne i grupowe

2. Wykład , pogadanka, prezentacja power point

3. Praca z tekstem, krytyczna analiza materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Włodzimierz Mendelewski 0/17 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Włodzimierz Mendelewski 0/17 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Włodzimierz Mendelewski 0/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)