Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja 2516-s1JAP1Z-PNJJK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1624
Liczba godzin: 210
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bez zmian .

Efekty uczenia się:

Bez zmian.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie;

1) Cotygodniowych testów sprawdzających

2) Testu semestralnego, który odbędzie się pod koniec semestru w sposób zdalny i składać się będzie z trzech części:

- rozumienie ze słuchu (z wagą 0,1)

- gramatyka i leksyka (z wagą 0,6)

- tłumaczenia w parach pol.-jap. oraz jap.-pol. (z wagą 0,3)

3) Obecności na zajęciach i aktywności w ramach kursu.

Szczegółowe zasady dotyczące obecności, a także sposobu usprawiedliwiania i uzupełniania nieobecności wynikających z ewentualnych problemów technicznych podczas pracy zdalnej w tym semestrze, zostaną przedstawione studentom na początku semestru.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest minimum 60% obecności Obowiązkiem studenta/ki jest uzpełnienie materiału z zajęć w których nie mógł/mogła uczestniczyć.

4) podczas oceniania obowiazywac beda nastepujace kryteria:

ocena 5: 95% < 100%

ocena 4.5: 90% < 94%

ocena 4: 81% < 89%

ocena 3.5: 76% < 80%

ocena 3: 70% < 75%

Zakres tematów:

Bez zmian.

Metody dydaktyczne:

Metoda mieszana.

Część zajęć zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji, a część w formie niesynchronicznej. W jej ramach studentom będą przekazywane oryginalne materiały do pracy własnej oraz wskazówki dotyczące prac domowych. Prace domowe będą oceniane przez wykładowczynie/wykładowców z tygodnia na tydzień, w ramach korespondencji mailowej z każdym studentem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala C 3.45
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala C 3.45
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala C 3.50
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala C 3.45
każda środa, 9:45 - 11:15, sala C 3.51
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala C 3.45
każda środa, 15:00 - 16:30, sala AB 1.14
Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Barbara Zaremba, Przemysław Sztafiej 18/17 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala C 3.45
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala C 3.45
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala C 3.50
każda środa, 8:00 - 9:30, sala C 3.51
każda środa, 13:15 - 14:45, sala AB 1.14
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala AB 3.07
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala C 3.45
Shoko Nakayama, Wojciech Nowak, Barbara Zaremba, Przemysław Sztafiej 15/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)