Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa 2516-s1JAP1Z-WL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczenie jest wystawiane na podstawie:

1. oceny ciągłej (praca studenta na zajęciach, stopień udziału w dyskusji, merytoryczny poziom wypowiedzi; przygotowanie do zajęć).

2. oceny końcowej z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium obejmuje treści przewidziane programem zajęć (patrz: "Zakres tematów") i przedstawione podczas zajęć. Wymagany próg procentowy na ocenę dostateczną: 60%, dostateczną plus: 68%, dobrą: 76%, dobrą plus: 84%, bardzo dobrą: 92%.

Istnieje możliwość zwolnienia z testu tych studentów, którzy przygotują, pod opieką prowadzącego, i przedstawią na zajęciach krótki (15--20 minut) referat wraz z prezentacją multimedialną. Wówczas ocena zaliczeniowa będzie wystawiona na podstawie merytorycznego poziomu referatu i jakości jego zaprezentowania przed grupą.

Wymagana jest regularna obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każdą następną, niezależnie od jej przyczyny, należy w ciągu miesiąca zaliczyć na konsultacjach. Nieprzygotowanie studenta do zajęć jest traktowane jako nieobecność.

Wymienione kryteria oceniania sprawdzają stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U06, K_U12, K_K01.

Zakres tematów:

Co to jest teoria literatury? Czym zajmuje się literaturoznawstwo? Nauka o literaturze i jej działy.

Wyróżniki literatury pięknej. Fikcja literacka i mimesis. Funkcja estetyczna a inne funkcje utworu literackiego. Utwór literacki, dzieło czy tekst?

Literatura piękna (wysoka), beletrystyka i literatura masowa (produkcja pseudoliteracka). Kicz literacki. Literatura faktu i literatura dokumentu osobistego. Koncepcja multiliteratury.

Genologia: rodzaje i podstawowe gatunki literackie.

Świat przedstawiony. Czas i przestrzeń. Postać literacka. Narrator, narracja i fabuła. Autor - podmiot mówiący - bohater. Kwestia autobiografizmu.

Środki stylistyczne: rodzaje, funkcje w utworze literackim.

Formy obcowania z utworem literackim (lektura, konkretyzacja, wartościowanie, analiza, interpretacja, adaptacja, użycie).

Literatura i konteksty (kulturowe, społeczne, ideologiczne).

Wybrane kierunki XX-wiecznej metodologii badań literackich: strukturalizm, intertekstualność, postkolonializm, gender.

Metody dydaktyczne:

- wykład

- ćwiczeniowa

- praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala AB 3.17
Jolanta Brzykcy 36/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)