Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia leków 1709-F3-CHLE-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 70
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

Laboratorium: U1-U8, K1-K3

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

Cykl zajęć laboratoryjnych obejmuje wykonanie 11 analiz, na które składa się:

- 8 analiz preparatów jednoskładnikowych (po 2 z każdego działu),

- 1 analiza jednoskładnikowej formy recepturowej (z wszystkich grup związków),

- 1 analiza tożsamościowa gotowej postaci farmaceutycznej,

- 1 analiza czystości wody do celów farmaceutycznych.

W trakcie semestru planowane jest napisanie 2 kolokwiów, obejmujących materiał z wyżej wymienionych bloków tematycznych. Uzyskanie z każdego kolokwium wymaganych

60% punktów jest podstawą do jego zaliczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego z przedmiotu jest prawidłowa identyfikacja wszystkich preparatów i uzyskanie zaliczenia

ze wszystkich kolokwiów.

Tematyka – kolokwium nr 1 obejmuje:

- reakcje charakterystyczne dla grup funkcyjnych w identyfikacji związków leczniczych i wybranych jonów,

- identyfikacje kwasów karboksylowych i ich soli,

- identyfikacje pochodnych kwasów karboksylowych.

Tematyka – kolokwium nr 2 obejmuje:

- identyfikacje sulfonamidów i ich soli, związków o budowie steroidowej,

- identyfikacje zasad organicznych i ich soli.

Zakres tematów:

Tematyka laboratorium obejmuje analizę jakościową wybranych substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej.

1. Zajęcia wprowadzające (regulamin BHP, regulamin dydaktyczny, zasady zaliczenia przedmiotu).

2. Reakcje charakterystyczne dla grup funkcyjnych

w identyfikacji związków leczniczych i wybranych jonów.

3. Identyfikacja kwasów karboksylowych i ich soli –

1 preparat.

4. Identyfikacja kwasów karboksylowych i ich soli –

1 preparat.

5. Identyfikacja pochodnych kwasów karboksylowych –

1 preparat.

6. Identyfikacja pochodnych kwasów karboksylowych –

1 preparat.

7. Identyfikacja sulfonamidów i ich soli, związków

o budowie steroidowej – 1 preparat.

8. Identyfikacja sulfonamidów i ich soli, związków

o budowie steroidowej – 1 preparat.

9. Identyfikacja zasad organicznych i ich soli – 1 preparat.

10. Identyfikacja zasad organicznych i ich soli – 1 preparat.

11. Identyfikacja jednoskładnikowej formy recepturowej –

1 preparat.

12. Analiza tożsamościowa preparatu farmaceutycznego.

13. Badanie czystości wody do użytku farmaceutycznego.

14. Zajęcia poprawkowe (poprawa niezaliczonych preparatów)

15. Zajęcia końcowe (podsumowanie, poprawa niezaliczonych preparatów farmaceutycznych

i sprawdzianów)

Metody dydaktyczne:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sikora 13/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sikora 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Dominik Mieszkowski, Adam Sikora 9/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Falkowski 11/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sikora, Dominik Mieszkowski 12/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Dominik Mieszkowski 11/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Falkowski 10/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Siódmiak 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)