Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia leków 1709-F3-CHLE-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

Wykład: W1-W5, U1

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia przeprowadzona jest przez dwa śródsemestralne kolokwia kontrolne. Kolokwium przeprowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej składa się z 36 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 0,25 pkt

Zakres tematów:

1. Wytwarzanie radionuklidów do celów medycznych.

2. Charakterystyka poszczególnych radiofarmaceutyków.

3. Zastosowanie radiofarmaceutyków.

4. Rys historyczny, nazewnictwo i klasyfikacja leków w układzie farmakologiczno-terapeutyczno-chemicznym.

5. Mechanizm działania leków i biotransformacja leków.

6. Leki działające na obwodowy układ nerwowy, adrenergiczne, adrenolityczne, leki cholinergiczne i cholinolityczne, leki działające na zwoje układu autonomicznego.

7. Leki przeciwbólowe – narkotyczne i NLPZ.

Metody dydaktyczne:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Marszałł, Jolanta Czuczejko 90/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)