Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia leków 1709-F3-CHLE-J
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia: W1-W5, U1,

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: odbywać się będą przez semestr zimowy w wymiarze 50 godzin dydaktycznych przez 15 tygodni. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Zajęcia opuszczone z przyczyn losowych należy usprawiedliwić (odpowiednie zwolnienie lekarskie) i odpracować z inną grupą ćwiczeniową, która realizować będzie materiał opuszczonych zajęć. Student zobowiązany jest do teoretycznego przygotowania się do każdych zajęć ćwiczeniowych z podanego wcześniej zakresu materiału. Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się sprawdzana jest za pomocą 2 śródsemestralnych kolokwiów. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przeprowadzonych przez prowadzącego kolokwiów.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Sulfonamidy, pochodne nitrofuranu, chinolony

3. Antybiotyki cz.1

4. Antybiotyki cz.2

5. Hormony cz.1

6. Hormony cz.2

7. Kolokwium I

8. Leki przeciwnowotworowe i związki stosowane w terapii fotodynamicznej cz. I

9. Leki przeciwnowotworowe i związki stosowane w terapii fotodynamicznej cz. II

10. Leki przeciwwirusowe oraz stosowane w zakażeniach HIV

11. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe przeciwzapalne, o działaniu ośrodkowym i NLPZ

12. Witaminy

13. Kolokwium II

14. Poprawa kolokwium I

15. Poprawa kolokwium II

Metody dydaktyczne:

Identyczne, jak w części A - podstawowe informacje o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Falkowski, Magdalena Wujak 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Falkowski, Magdalena Wujak 20/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Falkowski, Magdalena Wujak 23/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Falkowski, Magdalena Wujak 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)