Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Farmakognozja 1713-F3-FKGN-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

jw

Efekty uczenia się:

jw

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria: kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na pod-stawie kolokwiów (testy, pytania otwarte i zamknięte jedno-krotnego wyboru)

W przypadku zaliczeń pisemnych (test z laboratoriów) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

95-100% Bardzo dobry

86-94% Dobry plus

76-85% Dobry

68-75% Dostateczny plus

61-67% Dostateczny

0-60% Niedostateczny

Zakres tematów:

Laboratorium:

- analiza cech diagnostycznych makro- i mikroskopowych surowców roślinnych, a także rozpoznawanie rozdrobnionych surowców pojedynczych i składników mieszanek ziołowych.

- analiza fitochemiczna surowców roślinnych

- zapoznanie się ze składem chemicznym surowców, uzasadniającym ich działanie farmakologiczne i zastosowanie jako składników leków ziołowych i preparatów roślinnych, zapoznanie z mechanizmami działania farmakologicznego grup związków czynnych

1. Chemizm, działanie, zastosowanie, analiza morfologiczna i anatomiczna, analiza fitochemiczna surowców zawierających:

a. węglowodany

b. glikozydy fenolowe

c. garbniki

d. kumaryny

e. antrachinony

Metody dydaktyczne:

jw

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Daniel Załuski 13/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Filip Graczyk 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Daniel Załuski 10/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Filip Graczyk 12/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Balcerek 12/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Gębalski 11/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Balcerek 11/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Gębalski 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)