Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Łacina dla filologów 2512-s1GER1Z-LAC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręcznik:

1. Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 1993 (lub inny rok wydania).

2. Ł. Macherowa, T. Simla, Język łaciński dla neofilologów, Łódź 2004.

3. S. Wilczyński, T. Zarych, LECTIO LATINA dla klasy I liceum ogólnokształcącego, WSiP, Warszawa 1989.

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007.

Materiały opracowane przez prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się:

W1: student ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i składni łacińskiej pozwalającą tłumaczyć i analizować proste teksty w języku łacińskim (K_W01, K_W02)

U1: student potrafi przetłumaczyć proste teksty i popularne łacińskie sentencje, zwroty i wyrażenia w języku łacińskim (K_U02)

K1: student rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie zarówno fleksji, jak i składni w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia tekstów; ma również świadomość wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury europejskiej (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

I. METODY

1. Ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach.

2. Sprawdziany (w formie ustnych odpowiedzi lub pisemnych testów) z umiejętności tłumaczenia łacińskich zdań na język polski oraz ze znajomości materiału leksykalnego, jak i łacińskich zwrotów i wyrażeń.

II. KRYTERIA

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

a) przygotowywania się do ćwiczeń i aktywności na zajęciach, również realizowanych za pomocą aplikacji Microsoft Teams,

b) ustnych odpowiedzi oraz pisemnych testów (gramatyczno - tłumaczeniowych, leksykalnych oraz ze znajomości sentencji i wyrażeń łacińskich).

c) wykonania zadań umieszczonych na platformie Moodle w kursie:

JĘZYK ŁACIŃSKI DLA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=312

Metody dydaktyczne:

METODY:

- wykład informacyjny,

- analityczna,

- ćwiczeniowa,

- służące prezentacji treści i ewaluacyjne (na platformie edukacyjnej Moodle).

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej. W przypadku, związanej z sytuacją epidemiczną, konieczności organizacji pracy w formie zdalnej, zajęcia będą prowadzone za pomocą aplikacji Microsoft Teams i platformy Moodle.

Na platformie Moodle materiały zostały umieszczone w kursie: JĘZYK ŁACIŃSKI DLA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=312

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala s. 11
Małgorzata Skórcz 0/7 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala s. 11
Małgorzata Skórcz 0/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)