Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Językoznawstwo wykład monograficzny 2512-s1GER3Z-J-WM
Wykład monograficzny (MON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Literatura:

Eisenberg, Peter. (2012). Das Fremdwort im Deutschen, Berlin, i.in.

Lipczuk, Ryszard. (2007). Geschichte und Gegenwart des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen, Frankfurt am Main.

Stickel, Gerhard. (1884). Einstellungen zu Anglizismen w: Besch, W. Festschrift für Siegfried Grosse zum 60. Geburtstag, Göppingen, s. 279-310.

Stickel, Gerhard (red. 2001). Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz, Aktueller lexikalischer Wandel, Berlin.

Stiller, Heinz. (red. 1984). Der angloamerikanische Einfluss auf die Sprache der DDR, Berlin.

Telling, Rudolf. (1987). Französisch im deutschen Wortschatz: Lehn- und Fremdwörter aus acht Jahrhunderten. Volk und Wissen.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W05 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kontaktów polsko-niemieckich

Student:

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

Student:

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego,

K_K08 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający opanowanie treści będących przedmiotem wykładu. Ocena z egzaminu jest równocześnie oceną z przedmiotu.

Zakres tematów:

Wpływ innych języków na język niemiecki oraz stosunek do niego w Niemczech (ujęcie historyczno-społeczne)

1. Wprowadzenie teoretyczne - podstawowe pojęcia i klasyfikacje, m.in. Lehnwort, Fremdwort, fremdes Wort, Lehnübersetzung, Lehnschöpfung, itd.

2. Wpływ łaciny na język niemiecki w ujęciu historycznym (2 wykłady)

3. Wpływ języka greckiego na język niemiecki

4. Wpływ języka włoskiego na język niemiecki

5. Wpływ języka francuskiego na język niemiecki

6. Wpływ języka angielskiego na język niemiecki

7. Puryzm językowy w Niemczech w ujęciu historycznym (4 wykłady)

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala AB 3.12
Lech Zieliński 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)