Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe (językoznawcze) 2512-s2GER1/2Z-SP1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dürmüller, Urs, 1996. Mehrsprachigkeit im Wandel, Von der viersprachigen Schweiz zur vielsprachigen Schweiz. Zürich: Pro Helvetia.

Ulrich Ammon. 2004. Variantenwörterbuch des Deutschen: die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Walter de Gruyter.

Ulrich Ammon. 1995. Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich, und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Richard J. Watts. Heather Murray (Hrsg.) .2001. Englisch – die fünfte Sprache Landessprache? Englisch in der Schweiz. Akademische Komission Universität Bern.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U11 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą,

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł,

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywność i przygotowanie do zajęć oraz średnia zdobytych z tego tytułu ocen.

Zakres tematów:

"Die Schweiz: Sprachen, Sprachkontakte aus geschichtlicher und gegenwärtiger Sicht, Herausforderungen"

Przedmiotem zajęć jest szczegółowe omówienie sytuacji językowej w Szwajcarii, a w szczególności kontaktów językowych między społecznościami posługującymi się różnymi językami, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

Metody dydaktyczne:

- inscenizacja

- pokaz

- ćwiczeniowa

- okrągłego stołu

- projektu

- referatu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala C 3.54
Edyta Grotek 2/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)