Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość 1100-12-F11-Rachun
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Lit. podstawowa

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008,

2. Sprawozdanie finansowe wg. polskiego prawa bilansowego,E. Chojnacka, U. Wolszon, T. ZimnickiWydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018

3. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) dostępna na www.mf.gov.pl

Lit. uzupełniająca

4. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK Gdańsk, 2010

5.Gierusz J., Koleśnik K. Plan kont z komentarzem, Handel, prdukcja, usługi, ODDK, Gdańsk, 2023

6. Zawadzki A., Aktywa inwestycyjne według polskiego prawa bilansowego

Toruń 2021,, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 241 s., ISBN 978-83-7285-991-4

7. Orzeszko T., Polish Balance Sheet Law vs. Accounting Regulations in Poland; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2014 | nr 351 Finance and Accounting - Theory and Practice | 50--63

Efekty uczenia się:

W1. Zna i rozumie znaczenie systemu rachunkowości w obrocie gospodarczym, podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości w zakresie wyceny, ewidencji i prezentacji oraz wpływ poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki. [K_W07]

W2. Zna i rozumie źródła prawa rachunkowości, uwarunkowania organizacyjne oraz sposoby działania prowadzące do przedstawienia sytuacji majątkowej finansowej oraz wyników jednostki zgodnie z przepisami prawa i normami etycznymi [K_W08]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu. Test składa się z 20 pytań na każdy efekt (W1, W2).

Na pytania składają się pytania jednokrotnego wyboru

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

W1 - Egzamin "+++"

W2 - Egzamin "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Zaliczenie egzaminu następuje przy osiągnięciu minimum punktów z każdego efektu (W)

Zakres tematów:

Treści programowe - wykład:

1. Podstawy rachunkowości [W1]

1.1. System rachunkowości

1.2. Bilans majątkowy

1.3. Rachunek zysków i strat

1.4. Klasyfikacja i ewidencja i kalkulacja kosztów

2. Ogólny schemat rozumowania księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości [W2]

2.1. Ustawa o rachunkowości jako źródło rozwiązań w

rachunkowości

2.1. Konto księgowe - istota i funkcjonowanie

2.2. Konto księgowe - podzielność i łączenie kont

2.3. Konto księgowe - ogólny schemat rozumowania księgowego

2.4. Etyka w rachunkowości

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
0 każdy czwartek, 11:20 - 12:50, sala Aula WNEiZ
Aleksander Zawadzki 142/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)