Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Religijność rosyjska 2514-s1ROS2L-RR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=6295
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: ocena ciągła (aktywność), referat (dla chętnych), kolokwium pisemne.

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego materiał przewidziany programem zajęć, referatu oraz aktywności na zajęciach.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

Progi punktowe od 60% – dst, od 68% – dst+, od 76% – db, od 84% – db+, od 92% – bdb.

Na kolokwium i na podstawie aktywności studentów oraz referatów sprawdzony zostanie stopień realizacji następujących efektów uczenia się: K_W08, K_W09, K_W10, K_U03, K_U19, K_K03, K_K06.

Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest regularna obecność na zajęciach oraz zaliczenie nieusprawiedliwionych nieobecności.

Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze bez konieczności usprawiedliwiania, każda następna nieusprawiedliwiona nieobecność musi zostać zaliczona w ciągu miesiąca w czasie konsultacji. Na ostateczną ocenę z przedmiotu wpływ będą miały: ocena z pisemnego kolokwium , referatu oraz aktywność na zajęciach. Dla osób najbardziej aktywnych na zajęciach (konieczne jest przygotowanie przynajmniej jednego referatu) istnieje możliwość zwolnienia z kolokwium. Ocena będzie zależeć od merytorycznego poziomu wypowiedzi.

Zakres tematów:

• Раннее христианство

• Церковь в Византии

• Доктрина православия (Библия, 7 вселенских соборов, догматы)

• Организационная структура православия (пентархия, автокефалия).

• Клир, миряне. Деление духовенства (белое и чёрное, диакон, священник, епископ)

• Повседневные облачения духовенства. Головные уборы. Богослужебные одеяния диакона, священника, епископa

• Монахи (монастырь, степени монашества, облачения)

• Деление РПЦ (приход, епархия). Органы власти Русской Православной Церкви (Поместный собор, Архиерейский собор, Священный Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси)

• История Русской Православной Церкви

• Икона (генезис, обратная перспектива, иконографические темы, чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, Смоленская, символика цвета, богословие иконы, икона в жизни православных, иконографический канон)

• Устройство церкви (внешний и внутренний вид, иконостас – структура и символика). Символика креста

• Престол, жертвенник и литургическая утварь

• Божественная Литургия (чины, части)

• Календарь. Круг годничный – праздники

• Пасха. Двунадесятые праздники.

• Посты

• Рождественские и пасхальные обычаи

• Таинства: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, елеосвящение (соборование)

Metody dydaktyczne:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 400
Anna Kościołek 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)