Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedsiębiorczość 1100-12-Z21-0-Prz
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W1- zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym, oraz ich źródła, wzajemne zależności i długofalowe konsekwencje (następstwa) - K_W02

W2 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu - K_W10

U1 - posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i wdrażania proponowanych rozwiązań - K_U06

U2 - potrafi kreować nowe przedsięwzięcia biznesowe, także w przestrzeni rynków globalnych, trafnie określając ich cel, ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych - K_U08.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin w formie:

testu jednokrotnego wyboru (15 pytań) oraz

pytań otwartych o charakterze poglądowym (2 pytania)

Próg zaliczeniowy: 60%

Rozkład ocen:

bdb (18-20)

db+ (16-17)

db (14-15)

dst+ (13)

dst (12)

brak zaliczenia (0-11)

Zakres tematów:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1. Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości

2. Postrzeganie zjawiska przedsiębiorczości

3. Człowiek jako filar przedsiębiorczości

4. Przedsiębiorczość jako proces

5. Innowacyjność jako przejaw przedsiębiorczości

6. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

7. Infrastruktura wsparcia a warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power-Point oraz analiz przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
0 co drugi czwartek (parzyste), 9:40 - 11:10, sala Aula WNEiZ
Agnieszka Kuś 145/160 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)