Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Internet i technologie cyfrowe 2555-s2KUL1Z-ITC-FNM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Algorytmiczna kultura (2019) „Kultura Współczesna” nr 1(104).

Jenkins, H. (2007) Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.

Bartmanski D. i I. Woodward (2013) The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction, "Journal of Consumer Culture", nr 15(1), s. 1-25.

Baudrillard, J. (1997) Precesja symulakrów, [w:] Postmodernizm: antologia przekładów, red. R. Nycz. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Beasley-Murray, J. (2010) Posthegemony. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Black, D. (2012) The Virtual Idol: Producing and Consuming Digital Femininity, [w:] Idols and Celebrity in Japanese Media Culture, red. P. W. Galbraith i J.G. Karlin. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Bolter J. i R. Grusin (2000) Remediation: Understanding new media. Cambridge, MA: The MIT Press.

Han, B-Ch. (2022) Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki politycznej.

Jenkins, H., S. Ford i J. Green (2018) Rozprzestrzenialne media. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kamińska, M. (2011) Niecne memy. Dwanaście wykładów z kultury Internetu. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Kamińska, M. (2017) Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Keen, A. (2007) Kult amatora: jak internet niszczy kulturę. Warszawa: WAiP.

Kuźmicz, K. i Sz. Nożyński (2012) Kultura remiksu, a zmiany w muzyce, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, pod red. A. Cybal-Michalskiej i P. Wierzby, s. 227-240. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Latour, B. (2013) Technologia jako utrwalone społeczeństwo, "Avant: pismo awangardy filozoficzno naukowej", 4/1, s. 17-48.

Lessig, L. (2005) Wolna kultura. Warszawa: WAiP.

Lessig, L. (2009) Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.

Manovic, L. (2006) Język nowych mediów. Warszawa: WAiP.

Morris, J.W. (2015) Selling digital music, formatting culture. Oakland, CA: University of California Press.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, Sz. (2019) Muzyka bez nośnika? Powietrze, chmury i strumienie oraz cyfry, taśmy i winyle w walce o pierwosłuch lub zapomnienie. Przegląd Kulturoznawczy, nr 1(39), s. 51-67.

Sowiński, R. (2017) Vaporwave. Kapitalizm zremiksowany, "Kognitywistyka i Media w Edukacji", nr 1, s. 34-46.

Stachowicz, J. (2016) Technogadżet w magicznym świecie konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwa Drugie.

Terranova, T. (2008) Wolna praca. „Kultura Popularna” nr 1(19).

Vernalis, C. (2013) Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema. Oxford: Oxford University Press.

Żaglewski, T. (2011) "Dzień z życia Ziemi", czyli YouTube jako cyberkultura, "Przegląd Kulturoznawczy", nr 1(9), s. 90-106.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

-zna podstawową terminologię oraz koncepcje teoretyczne opisujące kulturową specyfikę technologii cyfrowych

-ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu technologii cyfrowych we współczesnej kulturze i społeczeństwie, w szczególności muzyce

-zna podstawowe fakty z zakresu historii kultury cyfrowej

-wykorzystując zdobytą wiedzę, interpretuje oraz wyjaśnia zjawiska właściwe kulturze cyfrowej

-wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w praktykach i zjawiskach kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca aktywność (30%)

Końcowa prezentacja (70%)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: czym są technologie cyfrowe?

- Kultura i technolgia: główne podejścia

- Analogowe/cyfrowe

- Streaming a dematerializacja mediów

2. Kultura audiowizualna w internecie

- YouTube a estetyka wideoklipu

- Remiks i mashup jako praktyki kultury cyfrowej

- Glitch i nostalgia

- Audiowizualność i władza kulturowa

- Wirtualność

3. Społeczne wyobrażenia cyfrowości w serialu „Czarne Lustro”

- Kultura transparencji

- Cyfrowa inwigilacja

- Społeczeństwo profili

- Transhumanizm

- Internet a post-prawda

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Dyskusja.

Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 311
Artur Szarecki 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)