Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia i antropologia społeczna 2525-s1ETN3L-SIAS
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Berger, Peter. 1988. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: PWN.

Burszta, Wojciech. 1998. Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.

Eller, Jack David. 2012, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków: Wydawnictwo Uniwer­sytetu Jagiellońskiego.

Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. 2003. Kraków: Wydawnictwo Znak

Efekty uczenia się:

Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii kultury, historii kultury, historii sztuki, filozofii kultury i socjologii (K_W08).

Zna powiązania tematyczne i metodologiczne etnologii i antropologii kulturowej z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi (K_W09).

Potrafi zdobyte materiały oceniać, analizować, syntezować i wykorzystać w opracowaniu naukowym oraz dyskusji (K_U04).

Posiada umiejętności prowadzenia polemiki, argumentacji naukowej i przyjmowania krytyki własnych poglądów

Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (etnicznego i religijnego) (K_K06).

Odczuwa potrzebę wykorzystywania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena kończąca semestr zimowy zostanie wystawiona w oparciu o sprawdzian wiedzy z wykładu i lektury (Berger, Peter. 1988. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: PWN.).

Sprawdzian zostanie oceniony w skali 0-100 punktów.

0-50 ndst

51-60 -- dst

61-70 – dst+

71-80 --db

81-90 – db+

91-100 -- bdb

2. Ocena kończąca semestr letni zostanie wystawiona w oparciu o sprawdzian wiedzy z wykładu i lektury (Eller, Jack David. 2012, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków: Wydawnictwo Uniwer­sytetu Jagiellońskiego, rozdziały: 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14).

Sprawdzian zostanie oceniony w skali 0-100 punktów.

0-50 ndst

51-60 -- dst

61-70 – dst+

71-80 --db

81-90 – db+

91-100 -- bdb

UWAGA: dwójka z ćwiczeń automatycznie oznacza brak zaliczenia całego kursu i konieczność wejścia w tryb poprawkowy.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej będzie można przystąpić do pisemnego egzaminu poprawkowego, w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zakres tematów:

Semestr zimowy

1. Spotkanie organizacyjne: omówienie problematyki i wymagań wobec studentów

2. Wprowadzenie do socjologii i antropologii społecznej

3. Pojęcie kultury

4. Kultura a jednostka

5. Pokrewieństwo, małżeństwo i rodzina

6. Grupy płci

7. Grupy wieku

8. Język i symboliczne systemy komunikacji

Semestr letni

9. Religia, magia, mity i symbole

10. Zmiana społeczno-kulturowa

11. Antropologia współczesności i socjologia codzienności

12. Projekty: Niewidzialne miasto

13. Projekty: polskie Bilbao

14. Projekty: kultura megaceremoniału i subświaty

15. Projekty: grupy rekonstrukcji historycznej

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy i wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Olechnicki 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)