Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka francuskiego 2513-s2ROM1L-DJF-L
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2003

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego, Warszawa 2009

Komorowska H.(red.), Ewaluacja w nauce języka obcego, Białystok 2002

Komorowska H.(red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa 201

Gębal Przemysław E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, PWN, 2019

Les TIC, des outils pour la classe, CLE International

Courtillon J., Elaborer un cours de FLE, Paris 2003

Tagliante Ch, L’évaluation et le Cadre européen commun, CLE International, 2005

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,

K_W05, K_W06, K_W07, K_W08,

K_W09, K_W10, K_W11, K_W12,

K_W13

Student ma pogłębioną wiedzę, w zakresie

wybranej specjalizacji i specjalności, o

języku francuskim (w tym również

specjalistycznym),

o literaturze i kulturze oraz o zastosowaniu

zdobytych informacji w pracy badawczej

i zawodowej

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05,

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15

Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i kompetencje w różnorodnych

sytuacjach komunikacyjnych,

w działalności badawczej i zawodowej.

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05,

K_K06, K_K07, K_K08

Student, dzięki umiejętności krytycznej

oceny zdobytej wiedzy, ma zdolność

podejmowania działań na rzecz interesu

publicznego oraz identyfikuje i rozwiązuje

problemy prawne i etyczne związane z jego

aktywnością zawodową

Metody i kryteria oceniania:

jak wyżej

Zakres tematów:

Kontynuacja tematów z I semestru:

1. L'enseignement a distance/ les nouvelles technologies en classe de FLE

2. La créativité en classe de FLE

3. Le jeu en classe de Fle

4. Les documents authentiques en classe de FLE

5. La classe inversée

Metody dydaktyczne:

jak wyżej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala AB 2.15
Renata Jarzębowska-Sadkowska 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)