Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Grzyby i rośliny trujące, lecznicze i halucynogenne 2600-GTSA-1-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Broda B., Mowszowicz J., 2003 (i inne wyd.). Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wyd. Lekarskie PZWL

2. Gerhardt E., 2006. Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik, Warszawa, 693 ss.

3. Gumińska B., Wojewoda W., 1988. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, 505 ss.

4. Mowszowicz J., 1982. Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych. PIWRiL, W-wa

5. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. 2003. Słownik roślin użytkowych, PWRiL, Warszawa

6. Podbielkowski Z., 1992. Rośliny użytkowe. WSiP, W-wa;

Literatura uzupełniająca:

1. Encyklopedia biologiczna, 1998-2000, t. I-XIII, OPRES, Kraków;

2. Rejewski M., 1992. Rośliny przyprawowe i używki roślinne. PWRiL, W-wa;

3. Słownik botaniczny, 2003, wyd. II, Wiedza Powsz., W-wa.;

4. Studzińska E., Witkowska-Banaszak E., Bylka W. 2008. Związki biologicznie aktywne porostów. Herba Polonica 54(1): 79-88.

5. Wielka Encyklopedia Przyrody. Rośliny kwiatowe1, 2, 1998. Muza SA W-wa.

6. Bohne B,, Dietze P. 2005, 2007. Rośliny trujące. Bellona, W-wa.

7. Alberts A., Mullen P., 2002. Psychoaktywne rośliny i grzyby. Muza SA W-wa.

8. van Wyk E. B., Wink M., 2008. Rośliny lecznicze świata. Ilustrowany przewodnik. MedPharm Polska, Wrocław

9. Henneberg M., Skrzydlewska E, 1984. Zatrucia roślinami wyższymi i grzybami. PZWL, W-wa.

10. Burda P.R. 1994. Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi. Wyd. Nauk. PWN, W-wa.

Efekty uczenia się:

W1 – opisuje i wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w organizmach żywych: grzybach i roślinach w środowisku przyrodniczym (K_W01)

W2 – wyjaśnia podstawowe procesy zachodzące w organizmach żywych – wybranych gatunkach roślin i grzybów trujących, leczniczych i halucynogennych; wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii (K_W03)

W5: – identyfikuje grupy systematyczne i wybrane gatunki roślin i grzybów, zna i rozpoznaje najważniejsze rośliny trujące (od szkodliwych do śmiertelnie trujących) dziko rosnące, uprawiane (K_W09)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę – test pisemny mieszany, otwarty i zamknięty

Zakres tematów:

Wykład:

Rośliny i grzyby śmiertelnie trujące (silnie toksyczne, b. niebezpieczne)

Rośliny i grzyby słabo trujące (toksyczne)

Rośliny i grzyby szkodliwe i ich znaczenie

Grupy roślin leczniczych ze względu na zastosowanie

Najważniejsze rośliny i grzyby lecznicze krajowe

Główne rośliny i grzyby lecznicze egzotyczne, importowane.

Krajowe gatunki halucynogenne

Egzotyczne gatunki halucynogenne

Gatunki o wielostronnym działaniu (t+l+h)

Metody dydaktyczne:

wykład z pokazem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala I (Audyt. Darwina)
Marcin Woch 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)