Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Anatomia człowieka 2600-SIW-AC-1-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii

Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.Uwagi

Efekty uczenia się:

(K_W01, K_W02; K_W05; K_W14; K_W19, K_U02, K_U16, K_K01, K_K02)

Student:

1. Zna budowę ludzkiego organizmu.

2. Posługuje się mianownictwem anatomicznym.

3. Zna budowę i zasady funkcjonowania poszczególnych układów i organizmu jako całości.

4. Umie wyjaśnić zasady funkcjonowania organizmu i wskazać odstępstwa od prawidłowości

5. Ma umiejętność rozmawiania o zagadnieniach anatomii człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny w formie testu- W01

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Metody oceniania:

kolokwium - U02

Kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium po każdej partii materiału.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z przeprowadzonych kolokwiów.

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Zakres tematów:

Szczegółowe tematy (wykłady)

1. Historia anatomii. Metody badań w anatomii. Okolice ciała. Płaszczyzny i linie ciała. Symetria i asymetria w budowie ciała człowieka.

2. Układ kostny.

Szkielet osiowy i obwodowy. Funkcje szkieletu. Podział kości. Budowa fizyczna i chemiczna kości. Wady, urazy i choroby kości.

3. Układ mięśniowy.

Mięśnie szkieletowe, gładkie i mięsień sercowy – budowa. Ścięgna. Typy mięśni. Narządy pomocnicze mięśni. Urazy układu mięśniowego.

4. Układ krwionośny.

Rola i budowa układu krwionośnego. Budowa i funkcje serca. Praca serca. Zastawki. Naczynia krwionośne.

5. Krążenie krwi.

Krew. Elementy morfotyczne krwi. Grupy krwi. Mały i duży obieg krwi. Krążenie wrotne. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Ciśnienie krwi.

6. Układ limfatyczny

Limfa. Naczynia limfatyczne. Centralne i obwodowe narządy limfatyczne. Krążenie limfy.

7. Układ oddechowy.

Budowa i funkcje. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

8. Układ pokarmowy.

Budowa, funkcje, podział. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – przewód pokarmowy i gruczoły trawienne.

9. Układ moczowy.

Szczegółowa budowa i funkcje. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy.

Funkcje układu rozrodczego. Szczegółowa budowa układu płciowego męskiego i żeńskiego. Narządy płciowe wewnętrzne i zewnętrzne.

11. Układ nerwowy.

Budowa komórki nerwowej. Tkanka glejowa.

Ośrodkowy układ nerwowy. Budowa szczegółowa. Podział. Opony mózgowe. Istota biała i istota szara.

12. Obwodowy układ nerwowy.

Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Receptory i efektory. Łuk odruchowy. Podział funkcjonalny układu nerwowego.

13. Układ wewnątrzwydzielniczy.

Budowa anatomiczna i rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka. Hormony. Układ podwzgórzowo-przysadkowy.

14. Narządy zmysłów.

Budowa i funkcje: narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, czucie skórne.

15. Powłoka wspólna.

Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

Metody dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:45 - 15:00, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1), sala 173
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:00, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala III (H. Szarskiego)
każdy wtorek, 17:00 - 18:30, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala III (H. Szarskiego)
Anna Brożyna 51/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)