Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy psychologii 2600-SIW-PPS-1-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Argyle M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. PWN, Warszawa

Cialdini R. B. (1994) Wywieranie wpływu na ludzi, Wyd. GWP, Gdańsk

Covey S. (2006). 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis, Poznań

Gellert M., Nowak C. (2008). Zespół. Jak z nim pracować? Jak go budować? Jak go szkolić?, Wyd. GWP, Gdańsk

Hamer, H. Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować.

Leathers. (2007). Komunikacja niewerbalna, Warszawa.

Morreale, Spitzberg, Barge. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja wiedza umiejętności. PWN

Wojciszke, B. (2002) Człowiek wśród ludzi. Scholar

Efekty uczenia się:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w psychologii i odnoszące się do psychospołecznego funkcjonowania człowieka (K_W01)

W2: zna i rozumie związki pomiędzy psychologią a naukami kultury fizycznej, a w szczególności między rolą procesów wolicjonalnych, emocjonalnych, motywacyjnych i społecznych a efektywnością podejmowanych działań prozdrowotnych (K_W02)

U1: Potrafi wykorzystać zasady komunikacji interpersonalnej w pracy i dostosować poziom swojej wypowiedzi do osób, z którymi pracuje(K_U05)

U2: potrafi wyjaśniać sukcesy i porażki związane z podejmowaniem działań w obszarze sportu i wellness wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii (K_U07)

U3: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w praktycznych działań z obszaru sportu i wellness (K_U08)

K1: jest gotów do krytycznego odnoszenia się do obiegowych opinii z zakresu psychologii i analizowania ich w oparciu o zdobytą wiedzę z tego zakresu (K_K01)

K2: zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności psychologicznych i na ich podstawie rozwiązuje problemy praktyczne, a także docenia znaczenie zdobytej wiedzy psychologicznej i wykorzystuje ją w działaniach zawodowych (K_K02)

K3: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu psychologii (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

test

Zakres tematów:

1. Znaczenie emocji i motywacji w sporcie.

2. Radzenie sobie ze stresem.

3. Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej. Relacje z innymi.

4. Wpływ społeczny. Siła woli. Zaangażowanie.

5. Praktyczne elementy procesu grupowego.

6. Mechanizmy psychologiczne związane z agresją.

Metody dydaktyczne:

- metody ewaluacyjne

- metody integracyjne

- metody odnoszące się do autentycznych sytuacji

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 346
Małgorzata Banasiak 13/ szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 346
Małgorzata Banasiak 13/ szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 306B
Małgorzata Banasiak 12/ szczegóły
4 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 306B
Małgorzata Banasiak 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)