Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy zarządzania 2600-SIW-PZ-1-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008 (i nowsze wydania).

Literatura uzupełniająca:

1. M. Czerska, A. Szpitter, Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

2. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

W1: Student ma wiedzę w obszarze historii i ewolucji zarządzania – K_W04

W2: Student ma wiedzę w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania – K_W04

W3: Student potrafi scharakteryzować podstawowe funkcje zarządzania – K_W04

W4: Student opisuje współczesne trendy w otoczeniu organizacyjnym – K_W04

U1: Student sprawnie wykorzystuje poznane zasady i instrumentarium zarządzania w praktyce biznesowej – K_U03, K_U13

U2: Student rozumie i potrafi analizować zmiany zachodzące w otoczeniu organizacyjnym – K_U13

K1: Student ma świadomość znaczenia czynnika ludzkiego dla efektywnego funkcjonowania organizacji – K_K09, K_K10

K2: Student jest gotów odnieść się do obiegowych opinii dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa – K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte): W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Zakres tematów:

1. Wstęp do problematyki zarządzania.

2. Otoczenie organizacji.

3. Funkcje zarządzania.

4. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników.

5. Podstawy zarządzania jakością w organizacjach.

6. Etyka w zarządzaniu.

7. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- prezentacja multimedialna,

- wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 289
Mateusz Tomanek 51/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)