Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki współczesnej 1402-HSW-3Zka-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

por. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Efekty uczenia się:

por. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Metody i kryteria oceniania:

por. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Zakres tematów:

dot. zagadnień architektonicznych

Wykład poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji w architekturze powszechnej XX wieku w ujęciu problemowo-historycznym. Twórczość architektoniczna rozpatrywana będzie na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych.

1. Początek XX wieku. Wprowadzenie

Wprowadzenie do zagadnień architektury XX wieku; arts & crafts, secesja, szkoła chicagowska; znaczenie warsztatów artystycznych oraz wpływ teoretyków sztuki i architektury na formowanie nowoczesnych miast początku XX wieku. Stosunek twórców do ornamentu i detalu architektonicznego oraz do zdobyczy techniczno-inżynieryjnych w aspekcie kształtowania nowego wizerunku architektury.

2. Modernizm

Wskazanie podstaw i założeń stylu; poruszane są zagadnienia twórczości przedstawicieli De Stijl, Konstruktywizmu, Bauhausu w aspekcie odniesień do planowania miast, kształtu i funkcji współczesnej architektury, roli jaką ma ona pełnić w kontekście potrzeb społecznych i ekonomicznych. Prezentowane są sylwetki i twórczość wybranych architektów europejskich. Oddzielne zagadnienie stanowi modernizm amerykański; omawiane jest znaczenie retrospektywnej wystawy Bauhausu oraz wystawy „Architektura międzynarodowa” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

3. Architektura mieszkaniowa XX wieku

nowatorskie rozwiązania w dziedzinie architektury mieszkaniowej, wskazuje na czynniki społeczno-ekonomiczne, estetyczne i polityczne wpływające na formę budynków mieszkalnych i - organizujących je w określone struktury miejskie – osiedli. Omawiane są wystawy budowlane, na których prezentowano prototypowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Poruszone są zarówno zagadnienie architektury jednorodzinnej, willowej, jak i wielorodzinnej, w tym koncepcja corbusierowskiej „maszyny do mieszkania”. Temat omówiony w oparciu o twórczość F.L.Wrighta, A.Loosa, L.Miesa van der Rohe, Le Corbusiera, , A.Aalto i in. Osobne zagadnienie stanowi amerykański program Case Study House.

4. Koncepcje nowoczesnych miast

Wykład problemowy poruszający zagadnienia budowy nowoczesnych miast m.in. Miasto ogród, La Cité Industrielle, Broadacre City; omówione są koncepcje modernistycznych miast w oparciu o projekty niezrealizowane (np. Ville Contemporaine, Plan Voisin, projekt dla Schelde, Algieru, Saint-Dié itp.) oraz konkretne realizacje (np. Brasilia, Chandigarh i in.).

5. Architektura lat 60 i 70 XX wieku

Prezentacja utopijnych koncepcji budowy domów i rozplanowania miast, działalność angielskiej grupy Archigram i matabolistów japońskich oraz recepcja tejże działalności na przełomie XX i XXI wieku; omówienie powojennej architektury japońskiej w oparciu o twórczość Kenzo Tange, Kisho Kurokawy, Araty Isozaki i in.

6. Architektura a technologia

architektura Hight Tech, konstrukcje membranowe, podwieszane; działalność Richarda Buckminstera Fullera, Freia Otto, Richarda Rogersa, Renzo Piano i in.;

7. Postmodernizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia stylu, prezentowane są zagadnienia krytyki architektonicznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości czołowych przedstawicieli modernizmu; istotne będzie odnajdywanie i rozumienie cytatów architektonicznych oraz pastiszu w dziełach postmodernistycznych; omówiony zostanie nurt neomodernizmu i nowego odczytania spuścizny architektonicznej pochodzącej z 1 połowy XX wieku. Różnorodność rozwiązań architektonicznych omówiona zostanie w oparciu o zrealizowane obiekty (m.in. autorstwa R.Venturiego, R.Meiera, Ch.Moora, M.Gravesa, J.Stirlinga i in.).

8. Dekonstruktywizm

W trakcie wykładu omawiane są podstawy i założenia programowe stylu; wskazane jest znaczenie konstruktywizmu rosyjskiego i modernizmu na ukształtowanie nowego języka wypowiedzi architektonicznej; omówiona jest wystawa inaugurująca działalność dekonstruktywistów z przedstawieniem sylwetek i twórczości uczestników; Wykład poparty jest licznymi przykładami niezrealizowanych koncepcji i rysunków architektonicznych pochodzących z wczesnych lat 80-tych XX wieku oraz wykonanych obiektów z końca XX wieku i początku XXI.

Zagadnienia wykład (15h):

1. Okres powojenny w sztuce polskiej i zagranicznej po 1945

- Figuracja i zagadnienia egzystencji w sztuce powojennej (Nowa-figuracja)

- Różne formy realizmów - przegląd zagadnień, sztuka wobec polityki i życia codziennego

- Nowa figuracja

- Sztuka krytyczna i społeczna

2. Różne formy abstrakcji:

- Polityczne aspekty sztuki abstrakcyjnej po 1945 w Polsce

- Abstrakcja nowy język sztuki - przegląd nurtów i tendencji: Informel, Abstrakcyjny ekspresjonizm, Minimal-Art

3. Czas i przestrzeń w sztuce XX i XXIw.

- environment, happening, performance

- Intermedia i multimedia, nowe media

4. Sztuka ideii

- Konceptualizm - wybrane problemy

- Sztuka ciała

- Sztuka po epoce człowieka

Ćwiczenia (15h) będą stanowić rozwinięcie zagadnień podejmowanych na wykładach wg. wskazanej literatury.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład konwencjonalny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 101
każda środa, 8:00 - 9:30, sala 220
Joanna Kucharzewska, Katarzyna Cytlak 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)