Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki współczesnej 1402-HSW-3Zka-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

por. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Efekty uczenia się:

por. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

W04, W05, U05, K04, K05

Metody i kryteria oceniania:

referaty z prezentacją

aktywność na zajęciach, udział w dyskusji

Zakres tematów:

Zakres tematów do opracowania w formie referatu z prezentacją będą ustalane indywidualnie w zależności od zainteresowań studentów.

Referat powinien być przygotowany przez studenta w formie pisemnej (tekst główny z przypisami, spis bibliografii) o objętości około 8-10 stron. Następnie będzie przedstawiony wraz z prezentacją. Po referacie przewidywana jest 10-minutowa dyskusja.

Zakres tematów przepracowanych w ramach części ćwiczeniowej będzie zgodny z zakresem problematyki omawianej w części wykładowej. Student przygotowuje referat w formie pisemnej/ustnej, które zaprezentuje wraz z prezentacją.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia w formie referatów z prezentacją multimedialną oraz dyskusja.

W ramach ćwiczeń, omawiane będą wybrane problemy z wykorzystaniem wybranych tekstów teoretycznych i krytycznych oraz współczesnych dzieł wizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 101
każda środa, 8:00 - 9:30, sala 220
Joanna Kucharzewska, Katarzyna Cytlak 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)