Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka konserwacji zabytków - kamień 1402-MKZ-KA-2L-RK-SJ
Pracownia (PRC) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Efekty uczenia się:

- Posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki wzmacniania kamiennych obiektów zabytkowych. K_W03

- Rozumie podstawy mechanizmu oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_W04

- Posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich służących wzmacnianiu i hydrofobizacji kamieni sztucznych i naturalnych. K_W05

- Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania właściwości kamieni naturalnych i sztucznych.K_W06

- Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy. K_W013

- Potrafi wstępnie określić, rozpoznać rodzaje kamieni i ich właściwości. K_U02

- Posiada umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów konserwatorskich w zakresie wzmacniania i hydrofobizacji materiałów kamiennych. K_U05

- Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków, rozróżnia metody i środki chemiczne stosowane do wzmacniania i hydrofobizacji materiałów kamiennych, posiada umiejętność oceny efektywności i bezpieczeństwa użycia wybranych metod i materiałów. K_U06

- Posiada umiejętność pozwalającą na opracowanie i przedstawienie wyników z pracy doświadczalnej w formie pisemnej. K_U07

- Potrafi wstępnie zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi. Z wykorzystaniem wiedzy na temat właściwości kamieni i wybranych preparatów umie na drodze analizy i interpretacji uzyskanych wyników badań wstępnie rozpoznać problematykę konserwatorską wybranego obiektu. K_U08

- Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_K02

- Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich, m.in. związane z używanymi preparatami, na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.K_K03

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Zakres tematów:

1. Metody nasycania kamieni porowatych.

2. Badanie możliwości wzmacniania kamieni porowatych żywicami termoplastycznymi.

3. Badanie możliwości wzmacniania kamieni porowatych żywicami epoksydowymi

4. Badanie możliwości zastosowania preparatów na bazie organicznych związków krzemu do wzmacniania kamieni porowatych.

5. Hydrofobizacja kamieni porowatych przy pomocy oligomerów siloksanowych oraz żywic krzemoorganicznych.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 12:00, sala 217
Andrzej Podgórski, Zuzanna Jarmulska-Król 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)