Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek akademicki 1401-RysAk-2L-sm-SJ
Pracownia (PRC) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura wymagana i zalecana:

Karl Teissig- "Techniki rysunku"

Ales Krejca- "Techniki sztuk graficznych"

Wiesława Wierzchowska- "Współczesny rysunek polski"

Victor I. Stoichita- "Krótka historia cienia"

Terisio Pignatti- "Historia rysunku"

Gabinet Sztuki UMK- katalogi z zakresu anatomii plastycznej

Efekty uczenia się:

K_W02 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych.A2_W08

K_W04 Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, samodzielnie rozwijaj wiedzę związaną ze sztukami wizualnymi i audiowizualnymi oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami.A2_W09, H2A_W05

K_U06 Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych.A2_U16

Metody i kryteria oceniania:

• analiza i omówienie krytyczne prezentowanych prac (K_W02, K_W04)

• ocena jakości artystycznej i estetycznej prac (K_W07, K_W10, K_U02)

• przegląd prac w trakcie semestru

• ocena semestralna

elementy oceny:

• zaangażowanie, frekwencja i aktywności na zajęciach (K_K02); ocena umiejętności wykorzystywania materiałów i narzędzi oraz technologii i warsztatu studenta, (K_U02, K_U03, K_U06)

Student zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej swoich prac i złożenia jej w archiwum Zakładu Rysunku

Zakres tematów:

- Studium postaci (półakt, akt)

- Szybkie szkice postaci w ruchu

- Detal anatomiczny

Metody dydaktyczne:

• Omówienie każdego ćwiczenia ze studentami.

• Pokaz rozwiązań danego ćwiczenia w aspekcie historycznym.

• Przegląd okresowy prac studenta.

Metody praktyczne:

• Ćwiczenia, projekt, szkic

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 14:00, sala 101
Krystyna Garstka-Saran 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Szosa Bydgoska 50/56)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)