Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patomorfologia 1600-Lek31PATO-J
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian z wykładów

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do patomorfologii. Patomorfologia jako podstawa decyzji terapeutycznych. Historia patomorfologii. Podział patomorfologii. Techniki wykorzystywane w patomorfologii. Patogeneza chorób. Rola patologia w postępowaniu klinicznym. Zasady działania Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej – prof. dr hab. Dariusz Grzanka

2. Komórka jako jednostka w zdrowiu i chorobie. Uszkodzenie komórki, śmierć komórki. – dr n. med. Anna Klimaszewska – Wiśniewska

3. Martwica. Mechanizmy adaptacyjne. Procesy naprawy uszkodzeń tkankowych. – prof. dr hab. Dariusz Grzanka

4. Mechanizmy zapalenia oraz wykładniki morfologiczne. – dr n med. Ewa Domanowska/ dr n. med. Natalia Skoczylas-Makowska

5. Zaburzenia w krążeniu. Morfologiczne wykładniki: choroby zakrzepowo-zatorowej, wstrząsu oraz rozsianego zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC). - prof. dr hab. Dariusz Grzanka

6. Nowotwory. Podstawy karcynogenezy i korelacja z obrazem morfologicznym. Morfologiczne wykładniki reakcji nowotwór - gospodarz. Terminologia. Nowotwory łagodne i złośliwe. - prof. dr hab. Dariusz Grzanka

7. Zmiany genetyczne w nowotworze. Mutacje inicjujące i współwystępujące, modyfikacje epigenetyczne. Karcynogeneza jako proces wieloetapowy. – dr n. med. Paulina Antosik

8. Podstawy klasyfikacji nowotworów. Progresja, staging i grading. - prof. dr hab. Dariusz Grzanka

9. Immunohistochemia w patomorfologii - dr n. med. Paulina Antosik

10. Choroby układu odponościowego. – dr n. med. Jakub Jóźwicki

11. Sprawdzian z wykładów.

12. Kolokwium z seminariów i ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- podająca

- wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki 193/192 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)