Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chirurgii 1600-Lek3PCHIB-NJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.wl.cm.umk.pl
Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 40 godzin
Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki.

Efekty uczenia się:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03)

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04)

W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)

U2: potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi; (E K_U29)

U3: potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38)

U4: stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03)

U5: zakłada wkłucie obwodowe;( F K_U05)

U6: potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;( F K_U06)

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W3, U1, U4

Sprawdzian praktyczny (system 0-1): W1, W2, W3, U1 – U6

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W3,

U1, U3, U4.

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1

Zakres tematów:

1. Zasady działania Bloku Operacyjnego i zachowania się na bloku

2. Dokumentacja lekarska

3. Badanie pacjenta

4. Drobne zabiegi chirurgiczne

5. Omawianie poszczególnych przypadków i ich leczenia.

6. Aseptyka i antyseptyka.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• ćwiczenia przy łóżku pacjenta

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako asysta

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako "instrumentariuszka brudna" - zapoznanie się z pracą na bloku operacyjnym.

Centrum Symulacji Medycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Michalik, Aleksandra Kulczyńska 5/6 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Mrozowski 6/5 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Tojek, Aleksandra Kulczyńska 6/6 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Kulczyńska, Magdalena Kowalczewska 6/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)